GenelKıbrısManşet

KTDO: Yasadışı ve kayıtsız uzman hekimler getiriliyor

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant, 300’e yakın üye ve her dalda hizmet veren Uzman hekimlerimiz varken, bazı sağlık kurumlarının, Türkiye’den yasadışı ve kayısız uzaman hekim getirdiğini ileri sürdü

Özant: Kayıtsız ve tamamen yasa dışı

Özant’ın açıklaması şu şekilde:

Yasalara Uymak Görevimizdir, Denetlemek ve Ceza vermek de Devleti Yönetenlerin Görevidir.

Ülkemizde mevcut 8 Diş Hekimliği Fakültesi ile 300’e yakın üyemiz ve her dalda hizmet veren Uzman hekimlerimiz vardır

Buna rağmen bazı özel sağlık kurumlarımız Yurt dışından (Türkiye’den) kayıtsız ve tamamen yasa dışı durumda Uzman Hekimler getirtmekte ve çalıştırmaktadırlar.

Ne Yasalarımız ne de Tıbbi Etik kuralları çerçevesinde kabul edilemez bir durumdur. Ülkemizde yerleşmiş, klinik açmış, yanında çalıştırdığı personellerle insanlarımıza ekmek kapısı olan, devlete vergisini ödeyen, Oda ve Tabipler Birliğine üye olarak aidatlarını ödeyen hekimlerimize ve devletimize karşı yapılmış büyük bir ayıptır ve suçtur.

“Ellerinde çantalarıyla gelip hasta bakıyorlar”

Bu Hekimler elinde çantasıyla gelip hastalara bakıyor, müdahale ediyorlar aldıkları ücreti klinik sahipleriyle bölüşüyor kayıtsız bir şekilde bir kuruş vergi vermeden dönüyorlar.

Gerek Tıp gerekse Diş Hekimliği alanlarında bu kaçak hekim olayı ne yazık ki yaygın bir şekilde mevcuttur. Biz Diş Tabipleri Odası olarak tüm üyelerimizi uyarmak ve ülkemizde mevcut yeterli Uzman Hekimlerimizle kooperasyona girmeleri ve birlikte Multidisipliner tedavilerini yürütmelerinin doğru ve etik olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Özellikle yaşadığımız Pandemi sürecinde ülkeye giriş çıkışların kısıtlanması ve karantina uygulamaları yurtdışından gelen hekimlerin gelememesine neden olmuştur. Bu dönemde pek çok hasta mağdur olmuş, tedavileri yarım kalmış aksamıştır.

“Halkımızı uyarmak istiyorum”

Sözlü olarak pek çok şikâyet bize iletilmiştir. Öncelikle halkımızı uyarmak istiyorum, ülkemizde yaşayan yasal olarak çalışan yeterince hekimlerimiz ve uzmanlarımız var iken asla odamıza üye olmayan, yurt dışından gelen, yasadışı hekimlere ve bu kliniklere itibar etmeyin.

Maddi ve manevi olarak zarara uğramanız durumunda karşınızda muhatap bulamayacak ve çok uzun sürecek hukuk davaları ile uğraşmak zorunda kalacaksınız. Gittiğiniz hekimin burada yaşadığını kayıtlı ve yasal çalışan bir hekim olup olmadığını araştırın öğrenin. Diplomasını ve Tabipleri Birliği üyelik belgesini sorunuz.

“Bu meslektaşlarımızı da uyarmak istiyoruz”

Ne yazık ki benzer durum açılan Diş Hekimliği Fakültelerinde de mevcuttur. Eğitim kurumları olan ve aynı zamanda hasta kabul eden kliniklere sahip fakültelerimizde odamıza kayıt olmadan yasa dışı statüde çalıştırılan hekimlerimiz vardır.

Bu meslektaşlarımızı da uyarmak istiyoruz. Hastalarınız ile bir sorun yaşamanız ve şikâyet edilmesi durumunda hakkınızda dava açılacağını bilmelisiniz.

Çalıştığınız kurumun bütün yasal prosedürleri yerine getirdiğinden emin olunuz. Hiçbir hastamızın ve meslektaşımızın mağdur olmasını ve ceza almasını istemiyoruz.

Şikâyet olmasa bile yasa dışı olarak kayıtsız çalışan hekimlerle ilgili Polis Müdürlüğümüze şikâyet etmek ve gerekli hukuk davalarını açmak yasalarla oda ve birlik yönetimlerine verilmiş bir görev, sorumluluk ve yetkidir. Ayrıca ülkemizde yasal statüde çalışan aidatını ve vergisini veren üyelerimizin de haklarının gasp edilmesini önlemek adına yapmamız gereken bir görevimizdir.

Bir diğer önemli konu ise, Yüksek Öğretim Kurumlarımızın denetlenmesi ve Akreditasyon görevini üstlenen. YÖDAK’a defalarca gönderdiğimiz yazılarımızda Ülkemizde açılacak Diş Hekimliği Fakültelerinin sayılarının kısıtlanması ve en önemlisi alınacak KKTC vatandaşı öğrenci kontenjanlarının ihtiyaçlarımıza göre belirlenmesi, gerekirse kısıtlanmasını talep ettik.

Dördüncü Fakültenin açılmasından sonra sürekli dile getirdiğimiz kontenjan kısıtlamalarında herhangi bir şey değişmediği gibi bugün 8 fakülteye sahibi olduk.

En önemlisi her fakülte kendi sınavlarını yapıp istediği kadar öğrenci kontenjanı belirliyor ve biz devlet olarak bunu dahi düzenleyemiyoruz. Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalamasının çok üzerinde bir Diş hekimi sayısına ulaştık.

Yeni mezun genç hekim arkadaşlardan bazıları yüksek maliyetleri nedeniyle klinik açamamakta, devletin kısıtlı kadroları nedeniyle kamuda çalışma olanaklarından yoksun, başka hekimlerin veya özel hastanelerin bünyesinde düşük maaşla çalışmak zorunda veya ülkeden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Yurt dışında eğitim alıp mezun olan gençlerimiz ise ülkelerine dönmemektedirler.

Artan sayı ile hekim enflasyonunun yaşanmasına, gelirlerin düşmesine ve hayat standartları düşük hekim topluluğu yaratılmasına ve dolayısıyla mesleğimizin itibar kaybetmesine asla göz yumamayız. Ülkemizde yeterince diş hekimi varken dışarıdan kaçak hekimlerin getirilmesine ayrıca vatandaş olmayan geçici üye statüsünde yasal yolla olsa da yurt dışından hekim getirilmesine de yeni mezun vatandaş olan asil üye genç hekimlerimizin haklarının korunması adına sıcak bakmadığımızı da özellikle belirtmek isterim.

Yasamız şunları söylemektedir;

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 13/1976 Sayılı Yasası 34. Maddesi 1. ve 2. fıkrasına göre;

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasına üye olarak kaydını yaptırmayan hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde diş tabibi olarak herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak hiçbir şekilde meslek icra edemez, tıbbi yardım ve tavsiyede bulunamaz, vizite için ücret talep edemez, herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamaz ve reçete yazamaz.

Bu madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.”

40.Maddesi (2) Diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile;

(A) Tabip ve Diş tabibi ünvanı takınan veya başka isim veya ünvanı, tabip veya Diş tabibi olarak tanıtmak için kullanan; veya

(B) Herhangi bir nedenle tabip veya diş tabipliği yapan veya yaptığını iddia eden, tıbbi fikir veya tavsiye veren veya reçete yazan veya cerrahi müdahalede bulunan,

Herhangi bir kişi, suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Suçun tekrarı halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Yönetim Kurulumuz, görev süresince bugüne kadar hasta ağzında çalışan iki teknisyen ve izinsiz çalışan iki diş kliniği hakkında aldığı ihbarları değerlendirmiştir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Oda yönetimi ve Polis eşliğinde Denetimler yapmış ve neticesinde Kamu davaları açılmıştır.

Yasalara uymak her vatandaşın görevidir, denetlemek ve yasaları çiğneyenlere gereken cezaları vermek de Devleti yönetenlerin görevidir.

Başa dön tuşu