KıbrısManşet

Stewart: Adanın her iki tarafı da müzakere edilmiş bir anlaşma görmek istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (Unficyp) Misyon Şefi Colin Stewart, zorluklara rağmen Kıbrıs sorununu çözmek için çok fazla potansiyel bulunduğunu ve ‘BMin adada, her iki tarafın ortak bir noktada buluşması yöndeki çabalarından vazgeçmeyeceğini söyledi

Stewart: Komite Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticaret hacminin artırılmasında “kilit rol” oynuyor

Colin Stewart, Ledra Palace’da verdiği “Yıl Sonu Resepsiyonu”nda konuştu. Colin Stewart’ın ev sahipliğinde verilen gayrıresmi resepsiyona,  Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis de katılarak sosyal içerikli bir görüşme yaptı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kanadalı diplomat Colin Stewart, Teknik komitelerden övgüyle bahsederken; farklı birçok müşterek alanda ortak zemin bulmak için yürüttükleri çalışmalardan dolayı teknik komiteleri takdir ettiğini söyledi. Stewart, geçtiğimiz yılda bazı zorluklar olduğunu ancak bu akşamki etkinlikte elde edilen kazanımlara odaklanmak istediğini ifade ederek, bir dizi kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Colin Stewart, Komitenin ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticaret hacminin artırılmasında “kilit rol” oynadığına da işaret ederek, bu yıl, tüzük kapsamında yapılan ticaretin rekor rakamlara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

“Ada içi ekonomik liberalleşmenin bir anlaşmaya olanak sağlayan koşulları oluşturmak için muazzam bir potansiyeli vardır”

Banka işlemleriyle ilgili konularda da “süregelen ve ümit vadeden” çalışmaların olduğunu  belirten Stewart, “Kıbrıs’ın güneyinde belli kategorilerde Kıbrıslıtürklerin yeni banka hesapları açtığını, doğrudan banka işlemleri için çalışmaların sürdüğünü, eski euro banknotların değişimi için çalışmaların nerdeyse tamamlanmak üzere olduğunu” ve bunların “oldukça ümit vadeden” çalışmalar olduğunu kaydetti. Stewart, “Ada içi ekonomik liberalleşmenin bir anlaşmaya olanak sağlayan koşulları oluşturmak için muazzam bir potansiyeli vardır” dedi.

Stewart, iki toplumlu komiteleri ve komite çalışmalarını değerlendirdi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi tarafından hazırlanan veTatar ve Anastasiadis’in  mutabık kaldığı Kıbrıs sorununun çözüm sürecine kadınların etkin katılımının sağlanmasına yönelik ortak eylem planından diğer bir önemli kazanım olarak bahseden Stewart, şu anda bu konuda uygulamaya odaklandıklarını da belirtti.

Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesinin çalışmalarına ilişkin olarak ise Stewart, “Adada her iki taraftaki polisin iş birliği yapmasına yardımcı olan çok başarılı bir Ortak İrtibat Noktası bulunduğunu ve bu Ortak İrtibat Noktasının Pile köyündeki suçlara da eğilmek amacıyla Pile’yi de kapsayacak şekilde genişletildiğini” aktardı.

Stewart ayrıca, Çevre Teknik Komitesinin, çevresel barışın inşası inisiyatifi kapsamında oluşturulan çevre konusunda internet sitesine de işaret ederek, çevre konularında bilim insanlarına iş birliği yapma olanağı tanıdığını belirtti. Stewart ayrıca, Kültürel Teknik Komitesinin “birleştirici sanat projesi” olduğunu da belirtti

Stewart: Son dönemde, her iki tarafın güven yaratıcı önlemler ya da iş birliği önerileri sundu

“Bu son dönemde, her iki tarafın güven yaratıcı önlemler ya da iş birliği önerileri sunduğunu” belirten Stewart, “Bu önerilerin; ortak zorluklar ve potansiyel müşterek faydalara ilişkin yeni fikirleri de içerdiğini” ifade etti. Bu önerilerin unsurlarının kendisinin Kıbrıs Türk tarafının Özel Temsilcisi ve Kıbrıs Rum tarafının müzakereci ile yaptığı görüşmelerinde ele alındığını belirten Stewart, ortak bir zemin bulunması olasılığını araştırmak için görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

“Geçiş noktalarındaki araç kuyrukları konusunda da bazı iyileştirilmeler oldu”

Stewart, iki taraf arasındaki geçiş noktalarının hem insanlar açısından hem ekonomik açıdan önemli olduğuna işaret ederek, “Geçiş noktalarındaki araç kuyrukları konusunda da bazı iyileştirilmeler olduğunu ancak Ersin Tatar’ın da ifade ettiği gibi daha fazla iyileştirme görmeyi arzuladıklarını” söyledi.

“İnsanlar arasındaki bu tür bir iletişimin çok önemli olduğunu ve bunun Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunması ümitlerini beslediğini” ifade eden Stewart, BM’nin sponsorluğunda yapılan bir kamuoyu yoklamasında “karşı tarafla iletişimi olan kişilerin, karşı tarafa daha fazla güven ve daha az korku hissettiği; müzakere edilmiş bir çözüm için daha fazla arzu dile getirdiği” yönünde ortaya koyduğu sonuçlarının da bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

“Adanın her iki tarafı da müzakere edilmiş bir anlaşma görmek istiyor”

“Eskiden olduğu gibi, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin birlikte barış içinde yaşayabileceğine inanıyor ve adanın her iki tarafının, yüzde 70’ten fazlası, bir şekilde müzakere edilmiş bir anlaşma görmek istiyor” diyen Stewart, zorluklara rağmen Kıbrıs sorununu çözmek için çok fazla potansiyel bulunduğunu ve Birleşmiş Milletlerin adadaki her iki tarafın ortak bir noktada buluşması yöndeki çabalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yeni Yıl’da iş birliğine devam etmeyi ümit ettiklerini belirten Stewart, “bu akşamki resepsiyonda iki liderin de belirttiği, farklıklara ve zorluklara rağmen diyalog yolunu açık tutmalarının oldukça önemli olduğunu” belirtti. Stewart, iki liderin desteğiyle liderlerin temsilcileriyle haftalık toplantılarına ve teknik komiteleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Başa dön tuşu