KıbrısManşet

Maviş: Kamusal eğitime, öğretmene ve öğrenciye yatırım boyutunda kuzey Kıbrıs nerede?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kuzey Kıbrıs’ın eğitimde nerede olduğunu sorguladı, yapılması gerekenleri sıraladı

Maviş: UNESCO, bu yılki Uluslararası Eğitim Günü’nü Afganistan’da eğitim hakkından mahrum bırakılan kadınlara adadı

Sendika adına yazılı açıklama yapan Maviş, dünyada her yıl 24 Ocak’ın Uluslararası Eğitim Günü olarak kutlandığına dikkat çekerek, bu gün; eğitimin barış ve kalkınma için oynadığı rolü kutlamak amacıyla ilan edildiğini söyledi.

Maviş, “Beşinci Uluslararası Eğitim Günü, 24 Ocak 2023’te ‘İnsana yatırım, eğitime öncelik’ temasıyla kutlanmaktadır. UNESCO, bu yılki Uluslararası Eğitim Günü’nü Afganistan’da eğitim hakkından mahrum bırakılan kadınlara adamıştır” dedi.

“Kamusal eğitime, öğretmene ve öğrenciye yatırım boyutunda kuzey Kıbrıs nerede?”

Maviş şöyle devam etti;

“Eğitim bir insan hakkı, kamu yararı ve kamu sorumluluğudur. Herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim ve yaşam boyu fırsatlar olmadan, ülkeler toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada ve milyonlarca çocuğu, genci ve yetişkini geride bırakan yoksulluk döngüsünü kırmayı başaramaz.

Kamusal eğitime, öğretmene ve öğrenciye yatırım boyutunda kuzey Kıbrıs nerede?

• Öğretmen sendikaları antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya kalmış, öğretmenler toplumda hedef gösterilmiş ve öğretmenlik mesleği de itibarsızlaştırılmış,

• 45 farklı ülkeden öğrencimizin bulunduğu okullarımızda uyumlaştırma sınıfları oluşturulamamış ve bu öğrencilerimize yönelik eğitim programları geliştirilememiş,

• Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarında gözle görülür bir artış olmuş, fakat şiddet kültürünün özüne inilip bu yönde ciddi önemler alınmamış,

• Eğitim Teknik Komitesi himayesinde yürütülen barış kültürü eğitimi programı ‘sakıncalı’ bulunmuş,

• Kadın sağlığıyla ilgili bilgi paketi kitabının ‘cinsel içerikli’ olduğu gerekçesiyle dağıtımına izin verilmemiş,

• Okullara doğrudan bütçe sağlanamamış, okul yönetimleri ve okul aile birliklerinin bağış toplamaya itilmiş,

• Özel eğitim ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin tüm okullara ulaşmasının sağlanamamış,

• Yasal olarak zorunlu olmasına rağmen öğretmen yardımcılarının istihdamı konusunda bir girişimde bulunulmamış,

• 85 yıllık yükseköğrenim kurumu Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel misyonu ve toplumsal önemi göz ardı edilerek kapatılma yoluna gidilmiş,

• Yaklaşık 45 bin öğrencinin eğitim aldığı devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe verilmemiş,

• Okulların yüzde 60’ında çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olan müzik, resim, beden eğitimi ve yabancı dil gibi derslerin işleneceği ayrı sınıflar oluşturulamamıştır.

• Her türlü öğretim ve eğitim etkinliğinin Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında olması gerektiği kuralına rağmen, Eğitim Bakanlığı dini kurslar ile ilgili görevini yerine getirmeyip, ihmal ve istismara gözünü kapatmış,

• Okul aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikaları hayata geçirilmemiştir.
Eğitimde her yıl benzer sorunların tekrarlanması ve kalıcı çözümler üretilememesi noktasında kısır bir döngü içerisindeyiz. KTÖS olarak bu döngüyü ancak uzun vadeli ve sürdürülebilir eğitim hedefleri belirleyerek kırabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda;

Nitelikli kamusal eğitim için ayrılan bütçeyi ARTIRIN.
Nitelikli öğretmen eğitimi ve hizmet içi eğitime YATIRIM YAPIN.
Öğretmen sendikalarını eğitim politikaları belirlerken sürece KATIN.

KTÖS, ülkedeki her öğrenci için ücretsiz, nitelikli ve kamusal bir eğitimi savunmaya ve eğitimi bir insan hakkı olarak kabul edip bu yönde çalışmaya devam edecektir”

Başa dön tuşu