Kıbrıs

KTTB: Üst Komite’nin kararları geçerlidir

Kıbrıs Türk Tabipleri Biriiği, yazılı bir açıklama yaparak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün aldığı 16 maddelik kararların, öneri değil bağlayıcı nitelikte ve geçerli olduğunu vurguladı

“Kontrolünü kaybetme riskimiz endişe verici boyuttadır”

Açıklamanın tam metni şu şekilde:                                                          

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin sınırlarımızın yüksek riskli ülkelerden gelecek yolculara karantinasız olarak açılmasını düzenleyen Bakanlar Kurulu karalarının iptali ve yürütmenin durdurulması için Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava sürecinde 5 Temmuz 2020 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu 4 ay gecikmeyle de olsa COVİD 19 hastalığını ülkemiz için bulaşıcı ve tehlikeli hastalık ilan etmiş ve pandemi yönetiminde 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yürürlüğe girmiştir.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre, bu süreçte tek ve en yetkili merci Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında oluşturulan “ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’dir. Yasanın 6. Maddesi “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Oluşumu ve Çalışma Esaslarını düzenlemektedir. Buna göre 6. Maddenin  6. Fıkrasında “ Toplantıda alınan kararlar tüm üyelere yazılı olarak iletilir. Alınan kararlar başkan tarafından imzalandıktan sonra gereği yerine getirilmek üzere ilgili birim veya birimlere ve diğer komitelere iletilir.” denilmektedir.

Komite üyesi üyelerimizden aldığımız bilgilere göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 7 Eylül 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığında müsteşar başkanlığında toplantıya çağırılmış ve usulüne uygun olarak çeşitli kararlar alınarak tutanak tutulmuş ve imza edilmiştir.

Yasaya göre alınan bu karalar öneri niteliğinde değil bağlayıcı nitelikte olup, ancak uygulanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Bakanlar Kurulu’na iletilir. Bu durumda bulaşıcı hastalıklar üst komitesinde dün alınan kararlar uygulanmalıdır.

Kaynağı belirsiz yerel vakaların giderek arttığı günümüzde yeterli ve etkili tedbirler alınmaması durumunda salgın kontrolünü kaybetme riskimiz endişe verici boyuttadır”

 

Başa dön tuşu