KıbrısManşet

Gelecek kaygısı yaşayan gençler, göç etme eğiliminde…

Saha çalışmalarını Statica‘nın yaptığı, Gazeteci Dilek Öncül Kodan‘ın “Çaresiz miyiz?” projesinin sonuçları, ülkede yaşayan gençlerin gelecek kaygısı ve çaresizlik sarmalı içinde göç etmeyi çare olarak gördüğünü bir kez daha gözler önüne serdi

Sonuçlar ürkütücü, gençler umutsuz

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle hazırlanan çalışması kapsamında yapılan araştırmada, Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden gençlerin mevcut ruh hali; ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları, sisteme-devlete olan güveni ve özellikle başka bir ülkeye göç etme yönelimleri ölçüldü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden gençlere yönelik iki aşamalı olarak yürütülmüş, araştırmanın ilk ayağı olan
anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar görüldü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden 18-30 yaş arası 302 gence yönelik yapılan anket, Aaron Beck tarafından ortaya atılan Çaresizlik Ölçeği’nden esinlenerek hazırlandı ve Gelecek Kaygısı Ölçeği soruları anket sorularının önemli bir kısmını oluşturdu. Ankette ayrıca, katılımcıların göç etmeye yönelik eğilimleri ve sebepleri de  soruldu.

Gençlerin yüzde 57.30’u göç etmek istiyor

Kıbrıs sorununda çözümsüzlük politikasının güdüldüğü, TL kullanımı nedeniyle ekonominin dibe vurduğu, yandaş atama, istihdam ve peşkeşlerle kaynakların boşa harcandığı Kıbrıs’ın kuzeyinde, araştırma sonuçlarına göre; başka bir ülkeye göç etme eğiliminde olan katılımcıların oranı yüzde 57.30 oldu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44’ü gelecekte başarısız olmaktan korktuğunu belirtirken, yüzde 45.70’i işlerin daha kötüye gideceği yönünde korkuları olduğunu, yüzde 42.10’u ise gelecekteki zorlukların üstesinden gelememe korkuları olduğu nu ifade etmişlerdir.

Zorunlu askerlik de göç sebepleri arasında

Katılımcıların yüzde 62.90’ı ekonomik ve politik değişikliklerin geleceklerini tehdit edeceğinden korktuklarını, yüzde 55.30’u ise ekonomik şartlar dolayısıyla kendilerini çaresiz hissettiklerini kaydetmişlerdir.

Katılımcıların göç etme eğilimi ve sebeplerini tespit etmeye yönelik sorularla ile ilgili olarak katılımcılar “Gelecek kaygısı nedeniyle başka bir ülkeye göç etmeyi düşünüyorum” ifadesine ortalama 3.61 puan vermiştir.

Bu bağlamda ilgili soruya 4 ve 5 puan vererek başka bir ülkeye göç etme eğiliminde olan gençlerin oranı yüzde 57.30 olarak belirlenmiştir.

Katılımcılar göç etme düşüncesine göre en önemli etken olarak maddi sorunları yüzde 51.8, gelecek kaygısını yüzde 38.6 ve zorunlu askerliği yüzde 6,60 olarak göstermiştir. Çalışan gençlerin yüzde 55.30’u ise kazançlarının ailelerine bağımlı olmadan yaşamaları için yeterli olmadığına dair cevap vermişlerdir.

 

Gençler çaresiz hissediyor

Odak grup toplantısı sırasında “Ekonomik sorunların kötüleşmesi ancak sosyal hayatta son derece demokratik, özgür ve liyakate dayalı bir düzen kurulması halinde adadan ayrılmayı düşünür müsünüz?” sorusuna tüm katılımcılar “Hayır, düşünmem” şeklinde cevap vermişlerdir.

Anket sonuçlarına göre, çaresizlik hissinin ve göç düşüncesinin sebebi, kötü gidişatın artık geri dönülemez boyutlara ulaştığı düşüncesinin hâkim bir düşünce olmasıdır.

Çalışmanın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz

Başa dön tuşu