KıbrısManşet

ŞPO: Tasarının askıya alınmasının nedeni; Başsavcılığın “Anayasa’ya aykırı” görüşüdür

Şehir Plancıları Odası (ŞPO), İmar Yasası (Değişiklik) Tasarısı’nın Başsavcılığın “Anayasa’ya aykırı” görüşü sonrası askıya alınmasının iyi bir gelişme olduğunu söyleyerek, mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı

ŞPO: Bir ay boyunca komitede çalışıp öneriler sunduk

Yazılı açıklama yapan oda, İmar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın şubat ayından beri gündemlerini oluşturmaya devam ettiğini belirterek, sürecin de Türkiye’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ertesi günü tasarının Meclis’e sunulması ile başladığını hatırlattı.

Oda açıklamasında, büyük gayretler ve kamuoyunda oluşan tepkiler sonucunda bu değişiklik tasarısının mart ayında geri çekildiğini ancak kısa bir süre sonra 23 Mayıs’ta Meclis’e yeniden sunulduğunu belirterek, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları‘nı görüşmek üzere oluşturulan Meclis Komitesi’nde yaklaşık bir ay boyunca, Şehir Plancıları Odası ve birçok sivil toplum örgütünün de katılımıyla tasarının görüşülmeye başlandığını ve toplantılarda tasarının yetersizliklerinin, hukuka ve bilime uygun olmayan yönlerinin anlatılarak, öneriler sunulduğunu anlattı.

“Yasanın ileri taşınmayacağının duyurulmasını yeni bir fırsat olarak görüyoruz”

Açıklama şöyle devam etti;

“Gelinen son aşamada, Meclis komitesinin yapılacağı 11 Temmuz 2023 Salı günü Komite, yapılan değerlendirmeler ve özellikle de Savcılıktan gelen görüşler de dikkate alınarak değişiklik tasarısının ileriye taşınmayacağını duyurarak, daha kapsamlı ve sağlıklı bir yasa değişikliği tasarısının hazırlanabilmesi için odamızla iş birliği içinde çalışılacağını belirtmiştir.

Şehir Plancıları Odası bu kararı ve niyeti, kamu yararı açısından olumlu bir gelişme olarak karşılamakta ve kamu yararı için yeni bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

Meclis komitesine Mayıs ayında gönderilen yasa değişikliği tasarısının askıya alınmasında en büyük etken, hiç şüphesiz ki Başsavcılık’ın (Hukuk Dairesi’nin) 10 Temmuz 2023 tarihinde Meclis’e ve ilgili taraflara gönderdiği görüş yazısındaki görüşlerdir.

Bu yazıda, imar planı yapma yetkisinin belediyelere devredilmesinin önünü açacak bu değişiklik tasarısının, Anayasa’ya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır.

İmar planlarının hangi kriterlere uygun olması gerektiği, yetki devrinin hangi kriterlere göre olacağı, devir sürecinin denetiminin nasıl yapılacağı, sorumluluğun kimde olacağı, plan yapacak personelin asgari niteliklerinin ne olması gerektiği, devredilen yetkinin nasıl kullanılacağının değişiklik tasarısında belli olmadığı belirtilmekte, ‘yasama yetkisinin devredilmezliği’ ve ‘hukuki belirlilik ilkesi’, dolayısıyla yasa değişikliği tasarısının Anayasa’ya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır.

Ayrıntılı bilgiler ekte bir kopyası verilen Başsavcılık Görüş Yazısı’nda görülebilir. (Buradan Ulaşabilirsiniz)

“Elimizden gelen çabayı göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz”

Süreç içerisinde odamız tarafından yayınlanmış çeşitli basın bildirilerinde de bahsedildiği gibi hazırlanan değişiklik tasarısının aceleci bir tavırla Meclis’ten geçirilmeye çalışılmasının ardındaki en önemli etken, tüm yasal süreçleri tamamlanmış olmasına karşın 2019 yılından beri yürürlüğe konulmayan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı etrafında dönen tartışmalardır.

Şehir Plancıları Odası olarak, bölgede yaşanan çıkmazın içerisinden bir an önce çıkılması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz.

Öte yandan da halkın tüm kesimlerini ilgilendiren, çağdaş, hukuka, bilime ve kamu yararına uygun bir İmar Yasası değişikliği için, uzun zamandır yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz.

Bu dönemde, gelen baskıları birlikte göğüslediğimizi hissettiren, İmar Yasası’nın hepimizi ilgilendiren bir konu olduğunun farkında olarak, iş birliği yapan, destekleyen her kesime ve kuruma teşekkür eder, sürecin takipçisi olacağımızı, kamu yararına daha iyisi için çalışma kararlığımızı kamuoyuna duyururuz”

Başa dön tuşu