InstagramKıbrısSiyasetSürmanşet

Derneğin mali raporu bulunmuyor

Kimliksizler Derneği, 2023 Faaliyet Raporu‘nu paylaştı, Dernek Tüzüğü‘nün 9’uncu maddesi uyarınca, aidat ve bağış kabul edilmediğinden dolayı, üyelerinden veya başka kişi ve kurumlardan herhangi bir isim altında para ve/veya maddi katkı almadığı için gelir ve gider olmadığını, dolayısıyla mali raporun bulunmadığını kaydetti

Kimliksizler Derneği 2023 Faaliyet Raporu

· Mart ayında, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne, çocuklarımızın yaşadığı insan hakları ihlalini anlatan ve hukuki dayanaklarla desteklenen resmi bir dilekçe hazırlanmış ve imza kampanyası yürütülmüştür. Toplanan 675 imza ile birlikte dilekçemiz, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne resmi olarak kaydedilmiştir.

· 25 Nisan 2023 tarihinde, KTAMS salonunda kitle toplantısı gerçekleştirilerek üyelere ve katılımcılara yasal ve anayasal hakları konusunda, hukukçular tarafından bilgi verilmiştir.

· Mayıs ayında çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği amaçlı toplantılar düzenlenmiş, İnsan Hakları Platformu, Unite Cyprus Now ve Bağımsız Gençlik Derneği ile görüşülmüştür.

· Konuyu Avrupa Birliği ülkelerinin günemine getirmek amacıyla, Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerden randevular talep edilerek Haziran ayında Fransa, Portekiz, Finlandiya ve Almanya büyükelçileri ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.

· 15 Haziran 2023 tarihinde güney Kıbrıs Parlamentosu önünde, Yönetim Kurulu düzeyinde bir basın açıklaması gerçekleştirilmiş, yetkililere mektup verilmiştir. 17 Haziran 2023 tarihinde ise çeşitli sivil toplum örgütlerinin de desteği ile güney Lefkoşa’da kitlesel bir yürüyüş düzenlenerek Parlamento önünde eylem yapılmıştır.

· 5 Temmuz 2023 tarihinde, derneğimizin ilk Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir.

· Avrupa Parlamentosu’na sunmuş olduğumuz dilekçemiz Temmuz ayında kayda alınmış ve desteklenmeye (support) açılmıştır. Böylelikle dünyanın her yerindeki Kıbrıslı Türklerin dilekçeye destek vermesi mümkün olmuştur. Derneğimiz, bu doğrultuda bir kampanya yürütmüştür.

· Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerle görüşmeler devam etmiş, Ağustos ayında İtalya ve İspanya, Ekim ayında ise Slovakya Büyükelçileri ile toplantılar yapılmıştır.

· 4 Ekim 2023 tarihinde ise Güney Kıbrıs Başkanlık Ofisi Diplomatik İşler Direktörü ile bir toplantı gerçekleştirilerek mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir. 4000’e yakın başvurunun beklemede olduğu ve inceleneceği bilgisi halkla paylaşılmıştır.

· Ekim ayında ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Uzmanı ile bilgi alış verişi toplantısı yapılmıştır.

· Kasım 2023’te Derneğmizden bir temsilci Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’na giderek çeşitli panel ve toplantılara katılmış, farklı ülkelerden parlamenterlerle ve basın mensuplarıyla görüşmüştür.

· Aralık ayında Derneğimiz, İnsan Hakları Sempozyumu’nda konuşmacı olarak yer almıştır.

· Tüm bunların yanı sıra, medya ve sosyal medya araçlarıyla derneğimizin mücadelesi gündeme getirilmiş; kimliğini alamayan mağdurlara hukuki bilgiler verilmiş; mahkeme süreçleri ve resmi açıklamalar hakkında değerlendirmeler yapılarak halkla paylaşılmıştır.Başa dön tuşu