KıbrısManşet

Maviş: Eşitsizlikler derinleşti


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yayımladığı basın açıklamasıyla uzaktan eğitim çözümleri için önerilerini açıkladı

Maviş: Hazırda beklemek gerektiğini ısrarla paylaşmıştık

Maviş, KTÖS olarak 24 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim çözümleri ile ilgili önerilerini kamuoyu ile paylaştıklarını, Pandemi nedeniyle tüm olasılıkları düşünerek, eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan veya karma modelleri yedeklemeleri ve hazırda beklemek gerektiğini ısrarla paylaştıklarını belirtti.

“Son 5 ayda ne oldu?”

Aradan 5 ay geçmesine rağmen Hükümetin uzaktan eğitim konusunda kurumsal bir çözüm üretmediğini vurgulayan Maviş, Eğitim Bakanlığı‘nın moodle tabanlı dijital platformun hazırlığını yavaşlatmış ve bir kenara koymuş olduğunu kaydetti.

“EBA’nın adanın kuzeyinde 9.7 milyon TL bütçe ile hazırlığı yapılıyor”

Hükümet’in , DAÜ’nün hazırladığı ve 1.5 milyon TL bütçeli iki uzaktan eğitim projesini reddettiğini bildiren Maviş, bununla birlikte hangi kurama ve programa göre yazıldığı belli olmayan, hangi firmanın uygulayıcı olduğu bilinmeyen Türkiye’de teknik ve felsefe açısından sorunlu bir sistem olan EBA’nın adanın kuzeyinde 9.7 milyon TL bütçe ile hazırlığının yapıldığının söylenmekte olduğunu açıkladı.

Son beş ayda uzaktan eğitimin gerekli olduğu aşamalarda öğretmenlerin ve okulların kendi imkanları ve bütçeleri ile öğrencilerine sanal platformlar üzerinden ulaştığını belirtildi.

“Eşitsizlikler derinleşti”

Okulların eşitsizliklerin bir nebze giderildiği sosyal öğrenme alanları olduğunu söyleyen Maviş, bu yüzden sanal sınıflarda da eşitsizlikleri minimize edilerek dijital süreçlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

“En basit tabiriyle devletin ayıbıdır”

Genel Sekreteri Burak Maviş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Son 10 ayda özel okullar ile devlet okulları arasında ve okullardaki öğrenciler arasında eşitsizliklerin derinleştiğini gözlemledik. İlkokullardaki çocukların % 30’unun bilgisayar, %16’sının tabletle, geri kalanından akıllı telefonlar ile ulaşmaya çalıştığı bir eğitim modeli oluştu.

Akıllı telefonla eğitime ulaşan çocukların yarısı ailelerinin telefonundan, ancak aileleri evde olduğu zamanlarda eğitime erişme imkanı buldu. Kimi çocuğun tabletle kimisinin telefonla, kimisinin çevrimiçi kimisinin whatsapp benzeri uygulamalarla uzaktan eğitime çözüm bulduğu bir düzenekte eşitlikten, adaletten ve pedagojiden bahsedemeyiz. Bu durum en basit tabiriyle devletin ayıbıdır.

Bu süreçte çocukların öğrenimine, gelişimine katkı koymak için uzaktan eğitim çözümlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerimizi yeniden paylaşma ihtiyacı hissediyoruz.”

Maviş: Uzaktan eğitim çözümleri için önerilerimiz

Maviş, uzaktan eğitim çözümleri için önerilerini paylaştı.

1- Sunucu/Alt Yapı (Server)

Uzaktan eğitim sisteminin çalışabilmesi için güçlü bir sunucu veya bulut sistemleri üzerinde bir depolama sistemi olması lazımdır. Bu sistem üzerine kurulacak web sitesinin veri tabanı, servis sağlayıcısı, depolama ayarları, host ve dns ayarları da düşünülmelidir.

2- Uzaktan Eğitim Sistemi

Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak açık eğitim platformları kullanılmalıdır.

3- Planlama ve Uygulama

Dijital eğitim programı yeniden kurgulanmalı, dersler seyreltilerek e-öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. E-kitap, kaynak, e-kütüphane, soru bankası, kullanıcı sayısı, yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, rehberlik ve yönetim gibi mekanizmalara işlerlik kazandırılmalıdır. Her okula e-okul ve e-sınıflar oluşturulmalıdır. Merkez sistem ile sanal sınıfların sınırlılıkları ve özgürlükleri belirlenmelidir. Tüm bunlar için mevzuat oluşturulmalı, çeşitlilik ve özgürlükler ön planda tutulmalıdır.

4- Güncelleme ve Yedekleme

Çocuk güvenliği, bilgilerin yeniden kullanımı için yedekleme ve sistemin gelişimi için güncelleme alanlarına da yatırım yapılmalıdır.

5- Eklentiler (Plugins)

Derslerin çevrimiçi yapılabilmesi için web konferans çözümleri üretilmesi gereklidir. Etkileşimsel içerik, veri tabanı oluşturma, forum, sözlük, ödev ve sınav gibi çok amaçlı entegre programlar için mali kaynak sürdürülebilir olmalıdır.

6- İnternet Erişimi

40 dakikalık bir video ders ortalama 300-500 MB, 4 Saatlik bir çevrimiçi derse ortalama 2-3 GB kota harcamaktadır. Youtube’dan video ders izlemekse 720p’de saatte 1,86GB internet kotası demektir.

Çevrimiçi ve çevrimdışı takip için internet erişimi en az 2 Mbit olmalıdır. Kesintisiz online eğitim için internet hızı ve kapasitesi artırılmalı, kısa vadede tüm okullara, uzun vadede tüm evlere fiber optik kablolar döşenmelidir.

7- Simülasyon Tabanlı İçerik ve Programları

İnteraktif Video, LMS, XML, SCORM ve benzeri kodlamalar ile dijital içerik üretilmelidir. Bu içerikleri üreten Adobe Capative, Articulate 360, H5P vb. simülasyon tabanlı programların kullanımı öğrenim hayatına konulmalıdır. Bu içerikleri üreten bir merkez kurulmalı veya hizmet satın alınmalıdır.

8- Teknolojik Araç Gereç ve Erişim

Donanım, yazılım ve internet bağlantısı yatırımları yapılmalıdır.

9- Eşitsizlikler

Kamu okulları ile özel okullar veya öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre oluşabilecek eşitsizlikler giderilmelidir. İhtiyaçlı öğrencilere internet ve tablet katkısı yapılmalıdır.

10- Hizmet İçi Eğitim/Psikolojik Destek

Öğretmen, öğrenci ve aileler sürdürülebilir hizmet içi kurslar ile geliştirilmeli, yeni öğrenme ortamlarının benimsenmesi için psikolojik destek sağlanmalıdır.

11- Uzaktan Eğitim Enstitüsü

Eğitim Bakanlığı bünyesinde enstitü kurulmalı, kadro yetiştirilmeli ve teknolojik donanımı teknik destek şekilde kurgulanmalıdır.

12- Çalışma ve Öğrenim Koşulları

Öğretmenlerin ve öğrencilerin ödev, hak ve sorumlulukları dijitalleşmeye uygun olarak geliştirilmelidir.

13- Siber Güvenlik

Hem sistemin güvenirliği, hem de öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için bilişim kapsamları çocuk koruma politikalarına göre düzenlenmelidir. Sistem siber saldırılara da cevap verecek bir yazılımla korunmalıdır.

14- Destek Eğitimi

Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanarak öğrenme süreçleri hibrit model üstünden desteklenecek bir dijitalleşme inşa edilmelidir.

15- Vizyon/Misyon

Dijitalleşme ve e-öğrenme devlet politikası olmalı ve bu yönde adımlar atılmalıdır. Kesintisiz internet ve her çocuğa cihaz temini bir hedef haline dönüştürülmelidir. Yazılım, internet ve teknolojik gereç üreten şirketler ile toplum yararına pazarlık edilmelidir.

16- Uzaktan Eğitim İçin Bütçe

a) Server – 85,000 dolar (Eğitim Bakanlığı tarafından temin edildi)
b) Bulut Sistemi – En az 1 yıl için 20,000 dolar
c) Lisanslı Program – Microsoft Office 365 ( Kişi başı yıllık 3 dolar)
d) Moodle İşletim Sistemi ( Kullanıcı başına yıllık 1 dolar)
Veya Blackboard ( Kullanıcı başına yıllık 5,6 dolar)
e) Lisanslı Simülasyon tabanlı program ( kişi başı aylık 30 dolar)
f) Lisanslı İnteraktif video programı (Kişi başı aylık 30 dolar)
g) Web konferans yazılımı ( Zoom – kullanıcı kişi başı yıllık 3.5 dolar/host kişi başı 90 dolar yıllık)
h) Hizmet içi eğitim
i) Siber güvenlik sistemi
j) İhtiyaçlı öğrencilere ücretsiz internet erişimi
k) İhtiyaçlı öğrencilere tablet
l) Bazı çözümler bulut sistemi, web konferans yazılımı ve lisanslı program yazılımlarını tek bir başlıkta birleştirebilir. ( Örneğin Microsoft Office 365)
m) Yukarıda yazılanların sürdürülebilir olması için çok yüksek hızlı geniş bant fiber internet erişimi

“Hazırlıksız olmanın artık hiçbir mazereti olmadığının altını çizeriz”

Maviş, öğretmenler ve öğrenciler için aşılamanın öncelik olması gerektiğini ve daha sık random PCR testi yapılmasının önemini vurguladı. En az 4500 “dijital sınıf” ve teknolojik alt yapının desteklenmesine bütçe ayrılması ve ihtiyaçlı öğrenciler için tablet ve internet erişimi sağlanmasınında önemli olduğunu kaydeden Maviş açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Sağlıklı ve güvenli okul ortamları oluşturmanın yanında, sürdürülebilir uzaktan eğitim çözümleri ile de süreci desteklememiz kaçınılmazdır. Asekron veya sekron olsun uygulanacak sistem yatırım istemektedir o nedenle de bu konuda kaynak ayrılmalıdır.
Salgın başladığı zamandan bugüne 10 aylık bir süreç geçmiştir. Hazırlıksız olmanın artık hiçbir mazereti olmadığının altını çizeriz.”

Başa dön tuşu