KıbrısManşet

Komite, gündeminde bulunan Hal Yasa Tasarısı’nı ele aldı

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün toplanarak, gündeminde bulunan Hal Yasa Tasarısı’nı ele aldı

Yasa Tasarısı madde madde görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında saat 10.30’da gerçekleştirdiği toplantıda, Yasa Tasarısını madde madde görüştü.

Komite, tasarı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına Taçoy’la birlikte, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Tolga Atakan ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel; Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun, Savaş Metcooğlu; Tarım Dairesi’nden Reşat Değirmenci, Berna Kamçı Altun; Seracılar Birliği’nden Mahmut Doğan ve Toptancılar Birliği’nden Hakkı Haktanır katılarak görüş ve önerilerini aktardı.

Genel gerekçesi

“Hal Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle ifade edildi:

“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Başa dön tuşu