KıbrısManşet

Tıp-İş: Tuttuğumuz nöbetlere ülke insanının ihtiyacı yok demektir

Hükümetin aldığı hatalı kararlar ve sağlık alanında uygulanan yanlış politikalar, doktorların da sabrını taşırdı, Hekimler Sendikası eylem sinyali verdi

Hekimlerin sabrı taştı, eyleme gidiyorlar

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlik çalışanları isyan etti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yapılan açıklama şu sekilde;

“Bugün Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 17-24 saat arasında kesintisiz hizmet veren ve görevleri sırasında hastanelerdeki hizmetleri bırakıp dinlenme/yemek molası veremeyen kamu sağlık çalışanlarıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmış ve konu tüm kamuoyunun bilgisine getirilmiştir.

Dünyanın her yerinde özellikle Covid-19 süreci başta olmak üzere her dönemde hekimlere ve sağlık çalışanlarına verilen değer ortadayken ülkemizde verilen değer de maalesef hepimizce bilinmektedir.”

“Bir kez daha gözler önüne serilmektedir”

“Yemek konusu aslında bireysel olarak hiçbirimiz için önemli değildir.

Kadroların açılamaması, yasal olup aylardır idare tarafından ödenmeyen nöbet ücretleri ve hayat pahalılığı ödenekleri, idarenin keyfi uygulamaları doğrultusunda izinlerimizin aylar boyu yasaklanması ile en nihayetinde yemek de dahil olmak üzere tüm konular bir bütün olarak irdelenirse hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının bu ülkenin yönetiminin gözünde hiçbir değerinin olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmektedir.

Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir ayna misali bize verilen değeri aynı şekilde geri yansıtmamız gerekmektedir.”

“Kamu hekimlerinin yarısı iş güvencesiz çalıştırılmakta”

“Sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz sürmesi için evlatlarımızdan ve ailelerimizden feragat ederek gönüllülük esasına göre değil mesleki etik ilkelerimiz doğrultusunda ve yasal mevzuatlara uygun şekilde can kayıplarının yaşanmaması amacıyla tuttuğumuz nöbetlerimize idarenin belirlediği politikalara istinaden ülke insanımızın ihtiyacının olmadığı görülmektedir.

Dünyanın hiçbir yerinde hekimler iş güvencesiz olarak çalıştırılmamakla birlikte bizim ülkemizde kamu hekimlerinin yarısı iş güvencesiz çalıştırılmakta ve bu konudaki ısrar çeşitli bahanelerle sürdürülmektedir.

Bir yandan ekonomik kriz bahane gösterilip toplumun tüm kesimlerine yaptırımlar uygulanmakta diğer yandan neredeyse her geçen gün 5-6 bin TL maaş farkıyla bürokratlar atanmaktadır.”

“İdarenin bu uygulamalarla ilgili tavrını kabul etmiyoruz”

“Covid-19 pandemisi nedeniyle bizler toplumuzun sağlık hakkını savunmak dışında hiçbir gerekçeyle eylem yapmamaya çalışırken idarenin bu uygulamalarla ilgili tavrını kabul etmiyoruz.

Sayın Maliye Bakanı’nın da dediği gibi yasalarımıza uygun şekilde davranılması konusunda ısrarcı olacağımızı ve bahse konu düzenlemelerle ilgili tatminkar adımlar atılmadığı takdirde 25 Mart 2021 Perşembe gününden itibaren yasal hakkımız olan tüm sendikal eylemlerin yapılacağını kamuoyuna duyururuz.”

Başa dön tuşu