KıbrısManşetSiyaset

Sennaroğlu: Verilen arada, yanlış bir uygulama olmadığı yönünde hukuk görüşü aldık

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkerenin kabulünün ardından başlayan tartışmalardan dolayı ara verdiği çalışmalarına saat 15.30’da yeniden başladı

Özdenefe’nin bilgi istemesi üzerine ara verildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, ad-hoc komitesinin kurulmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği oturumda milletvekillerinin sorusu üzerine yaptığı konuşmada, ara sırasında görüştüğü hukukçuların tezkereye ilişkin bir sorun ya da yanlış olmadığı yönünde görüş verdiğini belirtti.

“Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkerenin oy çokluğuyla kabul edildiği genel kurul toplantısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin neyin oylandığının açık olmadığını söyleyip bilgi istemesi üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu toplantıya ara vermişti.

Özyiğit: Ayak oyunu yapılmaktadır

Usule ilişkin ilk sözü alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, seçime ilişkin önceden yaptıkları önerilerin ivediliğinin alındığını ancak bir türlü görüşülmediğine işaret etti.

Özyiğit, başka bir komitede yer alan ve ivediliği alınan tasarının, yeni kurulan bir komiteye devredilmesinin meclis iç tüzüğüne uygun olmadığını belirtti.

Özyiğit, hükümet kurulurken komitelerdeki üyelere itiraz etmeyenlerin şimdi ayak oyunu yaptığını iddia etti.

Baybars: Meclis iç tüzüğü yeniden okunması gerekmektedir

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, arayı izahat için verdiklerini ancak herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülmesi gereken seçim ve halkoylaması önerisinin iki komiteden de onay alması gerektiğini kaydeden Baybars, Danışma Kurulu toplantısı yapılamadığı için önerinin mecliste oylanmasının iç tüzüğe uygun olmadığını belirtti.

Baybars, konu hakkında detaylı bilgi verdi ve meclis iç tüzüğünün bütün olarak yeniden okunması gerektiğini belirtti.

Ayşegül Baybars, sabah yapılan oylamanın da geçersiz olduğunu iddia etti.

Erhürman: Yapılanlar tüzük ihlalidir ve karar ‘yok’ hükmündedir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, meclisin hukukçularının hükümetin hukukçusu olmadığını belirterek, Danışma Kurulu’nun görev alanındaki konularla ilgili iç tüzükte yer alan maddeyi okudu.

Erhürman, bugün oylanan konunun ise Danışma Kurulu’nun görev alanında olmadığını ve var olan önerinin başka komiteye aktarılmasının ancak tasarının görüşüldüğü komitenin talebiyle ve yapılacak oylama mümkün olabileceğini kaydetti.

Bugün yapılanın çok açık şekilde iç tüzüğün ihlali olduğunu ve kararın yok hükmünde olduğunu belirten Erhürman, kendi söylediklerinin yanlış olduğunu iddia edenleri açıklama yapması için kürsüye çağırdı.

Yıl içinde benzer bir girişim daha olduğunu hatırlatarak, yine yok hükmünde karar alınmaya çalışıldığını belirten Erhürman, söylediklerinin tutanaklara geçeceğini ve kararın mahkemece verileceğini hatırlattı.

Denktaş: Tüzük çiğnenmeden de uzlaşıya varılabilir

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, hükümetin ortaya koyduğu maddelerde haklı noktalar olduğunu ancak hükümetin üye sayısıyla ilgili başvuru yapılarak, genel kurulda görüşülmesinin sağlanabileceğini hatırlattı.

Tüzük çiğnenmeden de uzlaşıya varılabileceğini kaydeden Denktaş, komitelerde temsiliyet hakkının çoğunluğunun hükümette olmasının yasal bir düzenleme olduğunu yineleyerek, haklı itirazları yasal zeminde çözümlemek gerektiğini belirtti.

Sennaroğlu: Yanlış bir uygulama değil

HP Milletvekili Kudret Özersay, oturduğu yerden söz alarak, meclis başkanına ad-hoc komitenin kurulmasına ilişkin tartışmalarla ilgili düşüncesini sordu.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, verdikleri arada konuyu yeniden değerlendirdiklerini ve yanlış bir uygulama olmadığı yönünde hukuk görüşü aldıklarını söyledi.

Genel kurul daha sonra diğer ivedilik tezkerelerini görüşmeye devam etti.

Başa dön tuşu