KıbrısManşetYaşam

Bu anket sonuçları sadece verilerden ibaret değil

Kadından Yaşama Destek Derneği, kadına dair toplum algısını ölçen anketlerinin sonuncusunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı

“Bu anket sonuçları sadece verilerden ibaret değil”

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kadından Yaşama Destek Derneği olarak çeyrek asırdır kadının toplumdaki rolünü belirten, kadına dair önemli sorunlara ilişkin tespitlerde bulunan ve kadına dair toplum algısını ölçen anketler yapmakta ve sonuçları sunmaktayız.

Bugün yine böyle bir anketin sonuçlarını paylaşmak üzere siz değerli basın mensuplarıyla karşı karşıyayız.
Ancak bugün paylaşacağımız bu anket sonuçları sadece verilerden ibaret değil.

Bu anket sonuçları toplumumuzun aynasını oluşturmaktadır. Verileri dinledikten sonra, toplumdaki her bireyin bu aynaya bakmasını rica edeceğiz.

Ülkemizde üniversitelerimizin, düğün salonlarımızın ve okullarımızın arasında yer alan, büyük neon ışıklarla dikkat çeken gece kulüplerinde neler oluyor?

Bu gece kulüplerinde fuhuş olduğu gerçeğini bilmeyen var mı?

2018 yılında gece kulüpleri çalıştayında konuşmacı olarak yer alan Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı ve İçişleri Bakanı, kısaca tüm yetkililer gece kulüplerinde fuhuş olduğunu teyit etmiştir.

Zaten bunu gizlemek veya saklamak mümkün değil. 1000 kişilik örneklem ile yapmış olduğumuz ve birazdan Mine Yücel”in detayli olarak size aktaracagi anketin katılımcılarının %78’i ülkemizde cinsel hizmet satın alımının yaygın olduğunu düşünmektedir.

“Konu fuhuştan ibaret değildir. Konu Kadın ticaretidir. Konu modern köleliktir”

Ancak yapmış olduğumuz calışsmalar konunun fuhuştan ibaret olmadığını gözler önüne sermektedir.

Gece kulüplerinde konsomatris vizesi ile calışmış kadınlarla yapmış olduğumuz mulakatlardan elde ettiğimiz sonuçlar gece kulüplerinde konsomatris vizesiyle bulunan kadınların şiddete ve baskıya maruz kaldıklarını, istedikleri zaman kendi iradeleriyle yalnız başlarına gece kulüplerinden çıkamadıklarını, patronların “kusur” olarak adlandırdığı davranışlar sonucunda cezalar aldıklarını, ödemelerini her ay değil sözleşmelerinin sonunda aldıklarını ve borçlandırıldıklarını göstermektedir.

Konu fuhuştan ibaret değildir. Konu Kadın ticaretidir. Konu modern köleliktir.

Ülkesinde asgari ücreti aylık 21 euro olan bir kadının ülkemize daha iyi bir yaşam umuduyla gelmesi sonucunda yaşadığı modern köleliği daha ne kadar görmezden geleceğiz?

“Gece Kulüplerine olan talebi azaltın!”

Anket katılımcıların arasında gece kulüplerinin kapatılmasına olumlu bakanların oranı 43.3% iken gece kulüplerinde kadın ticareti olması halinde kapatılmasına olumlu bakanların oranı 71.5%’e çıkmaktadır. Peki toplumumuzun %71.5’nin iradesine rağmen gece kulüplerinin kapatılması değil, yeni lisansların verilerek daha da çoğalmasının sebebi nedir?

Bugün topluma yönelik somut bir öneri ile karşınızdayız, Gece Kulüplerine olan talebi azaltın! Orda yapılan fuhuş değil Kadın ticaretidir.

26 Şubat 2018 tarihinde Hanedan Nightclub’da 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya isimli bir genç kadının cesedinin bulunması ve bu bağlamda hiç bir cezai işlemin yürütülmemesi, gerek KAYAD, gerekse sair örgüt ve aktivistleri bir eylemliliğe çağırmıştı. İçişleri Bakanlığı ise sözkonusu çalıştayı bu sebeple organize etmişti.

Çalıştayın sonucunda bakanlık, çalıştay raporunda da belirttiği 8 ivedi hedef belirtmişti:

1. Ceza yasasında İnsan Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı ile ilgili tanımların yapılması
2. ‘İnsan ticareti ile ilgili bilgi ve yönlendirme içeren broşürlerin farklı dillerde hazırlanması,
3. Alo 157 Acil Yardım Telefon Hattı’nın hayata geçirilmesi için çalışmalar başlaması
4. Hastanede psikolog veya sosyal hizmetler uzmanı gibi bir yetkilinin istihdamını yapılması
5. Konsomatrislere Barolar Birliği ile işbirliği içerisinde ücretsiz avukat erişimi sağlanması
6. Ülkemize çalışmaya gelen kişilere yapılacak iş sözleşmeleri kendilerini koruyucu nitelikte ve kendi dillerinde olması için çalışma başlatılması
7. Denetimlerin Gece Kulüpleri Komisyonu ile birlikte multi-disipliner bir ekip olarak yapılması ve devlet kurumlarını temsil eden kişilere ek olarak özellikle Sivil Toplum Örgüt temsilcilerinin ve tercümanın denetim ekibine dahil olması
8. KKTC’ye okuma amaçlı gelen, çoğunlukla yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt dışı fuhus yaptığı ve/veya yapmaya zorlandığı anlaşılmış ve bunların önüne geçecek bir düzenlemenin yapılması.

Belirtmek isteriz ki bu çalıştaya katılan Sivil Toplum Örgütlerinin değil; çalışma bakanlığının kendi belirlediği ivedi hedeflerdir.

Sizlere bugün söz konusu çalıştay raporuna hazırladığımız gölge raporu da sunuyoruz. Bu raporda calıştaydan çıkan esas sonuçları da paylaştık. Ancak kendi belirledikelri 8 ivedi hedefin sadece bir tanesi yerine gelmistir, o da 14/2020 sayılı Değişiklik ile Fasıl 154 Ceza Yasasına 9 Mart 2020 tarihinde 254B maddesi gereğince değişiklikler yapılmış olması ve İnsan Ticareti tanımının Ceza yasasına girmiş olmasıdır. 3 yılda 8 den 1 hedefe ulaşmıştır

Kıbrısın Kuzeyinde Kadın Ticareti vardır ve bu insanlık ayıbından kurtulmak için kolları sıvamamız şarttır.

Fuhuş ve Kadın Ticaretinin ayrılmaz şekilde birbirine bağlı iki unsur olduğunu kabul edip gece kulüplerine olan talebi azaltmamız, bu insanlık suçunu daha fazla görmezden gelmememiz şarttır.

Değerli basın mensuplarına bu uğurda vereceğimiz mücadelede değerli dayanışsmaları ve Avrupa Komisyonu’na bu bağlamda verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz”

KKTC’DE FUHUŞ ANKET SONUÇLARI ÖZETİ:

 

KKTC genelinde kadın ticareti/fuhuş konusunda 500 kadın ve 500 erkek vatandaşımızla yapılan anket sonuçlarında;

Ülkemizde cinsel hizmet satın alımının yaygın olduğunu düşünenlerin oranı  %78.6’dır. Bu oran kadınlar arasında 78.28%, erkekler arasında ise 78.89%’dur.  Ülkemizde 18 yaş altı çocuklar arasında cinsel hizmet satın alımının yaygın olduğunu düşünenlerin oranı ise 32.5%’tir. Kadınlar arasında bu oran 30.48% iken erkekler arasında 34.36%’dır.

Kıbrısın Kuzeyi’nde fuhuşu kabul edilebilir bulan katılımcıların oranı 15.8%’dir.  Kadınların 13.36%’sı, erkeklerin ise %17,85’i fuhuşu kabul edilebilir bulmaktadır.

Kıbrıs’ta fuhuş hizmetini satın alanları kabul edilir bulanlar 20.7%’dir. Fuhuş hizmeti satın alanları kabul edilebilir bulan kadınların oranı 17.54% iken bu oran erkekler arasında 23.61%’dir.

Ülkemizde gece kulüplerini kabul edilebilir bulanların oranı 37.3%’tür.   Bu oran kadınlar arasında 34.03% iken erkekler arasında 40.31%’dir.  Ayrıca fuhuşu kabul edilebilir bulanların oranı 15.8% iken, gece kulüplerini kabul edilebilir bulanların oranı ise 37.3%’tür. Gece kulüplerini kabul edilebilir bulan daha önce hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkeklerin oranı (32%), kadınlardan (34.03%) düşüktür.

Gece kulübü yöneticilerini kabul edilebilir bulanların oranı ise 36%’dır.  Kadınlar arasında gece kulubü kabul edilebilir bulanların oranı ise 32.15%’tir.  Erkeklerin 39.54%’ü ise kabul edilebilir bulmaktadır.Benzer bir şekilde gece kulüplerinin yöneticilerini kabul edilebilir bulan daha önce hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkeklerin oranı (31.95%), kadınlardan (32.15% ) düşüktür.

Kıbrısın Kuzeyinde fuhuş yapan kadınlara katılımcıların 36,1%’i olumsuz baktığını söylerken bu oran erkek katılımcılar arasında 32,62% olmuştur.  Hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkeklerin 23,32%’si Kıbrıs’ın kuzeyinde fuhuş yapan kadınlara olumsuz baktığını belirtmiştir.

Gece kulüplerinin kapatılmasına olumsuz bakanların oranı 20,2%’dir.  35.6%’sı ise kararsız kaldığını belirtmiştir. Gece kulüplerinin kapatılmasına erkeklerin 24.96%’sı, kadınların ise 16.07%’si gece kulüplerinin kapatılmasına olumsuz baktığını belirtmiştir.  Hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkeklerin 47.5%’i gece kulüplerinin kapatılmasına olumlu bakmaktadır.

Gece kulüplerinde kadın ticareti olması halinde kapatılmasına olumlu bakanların oranı  oranı  43.3%’ten  71.5%’e çıkmaktadır.  Bu oran kadınlar arasında 75.99% iken erkekler arasında 67.37%’dir.   Kadın ticareti olması durumunda bile gece kulüplerinin kapatılmasına olumsuz bakan kadınların oranı 11.27%, erkeklerin oranı ise 12.86%’dır.  Hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkeklerin 69.72%’si gece kulüplerinde kadın ticareti olması durumunda kapatılmalarına olumlu baktığını belirtmiştir.

Daha önce fuhuş yaptığını bildiği bir kadınlar evlenmezdim deyen erkeklerin oranı 82.37%’dir.  Daha önce gece kulüplerine gitmiş olduğunu belirten erkeklerin sadece 28.46%’sı daha önce fuhuş yaptığını bildikleri bir kadınla evlenebileceklerini belirtmişlerdir.  Bu oran daha önce gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkekler arasında ise sadece 3.61%’dir.

Gece kulübüne gittiğini belirten erkeklerin oranı 40.61%’dir. Gece kulubü ziyaret eden birini tanıdığını belirtenlerin oranı 51.05%’tir.  Bu oran erkekler arasında 63.34% iken kadınlar arasında 37.66%’dır.

Hayalindeki Kıbrıs’ta gece kulübü olan kadınların oranı 22.34% iken, bu oran erkekler arasında ise 34.17%’dir.

Gece kulüplerinde fuhuş yapılmasını yasal bulanların oranı 34.23%’tür. Bu oran erkekler arasında 39.42%, kadınlar arasında ise 28.6%’dır.  Daha önce hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkeklerin 66.85%’i fuhuşun yasal olmadığını düşünmektedir.

Katılımcıların gece kulüplerini toplum için bir fırsat olarak görenlerin oranı  36.9%’dur.  Kadınların 29.44%’ü gece kulüplerini toplum için bir fırsat olarak görürken bu oran erkekler arasında ise 43.76%’tir.  Daha önce gece kulüplerine gitmiş olduğunu belirten erkeklerin 66.8%’i gece kulüplerinin bu toplum için bir fırsat olduğunu düşünürken hiç gece kulübüne gitmediğini belirten erkekler arasında bu oran sadece 31.23%’tür.

Katılımcıların 52.7%’si gece kulüplerinin toplum içerisinde gerekli bir hizmette bulunduğunu düşünmektedir. Bu oran kadınlar arasında 46.35%, erkekler arasında ise 58.54%’tür.  Daha önce gece kulüplerine gittiğini belirtmiş olan erkeklerin 74.31%’i gece kulüplerinin toplum içerisinde gerekli bir hizmet sunduğunu belirtmiştir.

Para karşılığı seks yapabilirlerse erkeklerin tecavüze başvurmaları daha az olasıdır deyenlerin oranı 29.6%’dır.  Bu oran katılımcıların 1/3’e eşittir. Kadınların 29.02%’si, erkeklerin ise 30.14%’ü para karşılığı seks yapabilirlerse erkeklerin tecavüze başvurmalarının daha az olası olduğunu düşünmektedir. Daha önce gece kulübüne gittiğini belirten erkeklerin 39.53%’ü para karşılığı seks yapan erkeklerin tecavüze başvurma olasılığının daha az olduğunu düşünmektedir.

 

 

Her üç katılımcıdan biri kadın ticareti terimin kendileri için  kafa karıştırıcı olduğunu ve ne olduğunu bilmediklerini belirtmiştir.

Evet
Ne olduğu konusunda emin değilim 34%
Tanım kafa karıştırıcı ve benim için net değil 27.6%
Kadın ticareti ile zoraki göç arasındaki farktan emin değilim 25.2%
Kadın ticaretinin kaçakcılık ile eşanlamlı olduğunu düşünüyorum 24.9%
Tanımladığı eylemi anlıyorum 58.6%

 

Kadın Erkek
Ne olduğu konusunda emin değilim 30.27% 37.4%
Tanım kafa karıştırıcı ve benim için net değil 25.26% 29.75%
Kadın ticareti ile zoraki göç arasındaki farktan emin değilim 22.96% 27.25%
Kadın ticaretinin kaçakcılık ile eşanlamlı olduğunu düşünüyorum 25.50% 24.76%
Tanımladığı eylemi anlıyorum 60.96 56.43%

 

Katılımcıların 47.2%’si kadın ticareti mağdurlarına olumlu baktığını belirtmiştir. Kadın ticareti mağdurlarına olumlu bakan kadınların oranı 44.05% iken erkeklerin oranı 50.1%’dir.

Katılımcıların 82%’si Kıbrıs’ın kuzeyinde kadın ticareti olduğunu düşünmektedir.  Bu oran kadın ve erkekler arasında çok yakındır.  İlginç olan ise, daha önce gece kulüplerine gitmiş olan erkekler arasında ülkede kadın ticareti olduğunu düşünenlerin oranı hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkeklere kıyasla daha yüksektir.  Katılımcıların 89.8%’i gece kulüplerinde kadın ticareti olduğunu düşünmektedir.  Fuhuş yapan kadınların kadın ticareti mağduru olduğunu düşünenlerin oranı 55.8%’dir.

Kadınların 40.92%’si, erkeklerin ise 44.15%’i fuhuş yapan kadınların insan ticareti mağduru olmadıklarını düşünmektedir. Fuhuş yapan kadınların insan ticareti mağduru olduğunu düşünen daha önce hiç gece kulüplerine gitmemiş olduğunu belirten erkeklerin oranı (61.39%) kadınların oranına (57.62%) kıyasla daha yüksektir.

Farkındalık kampanyaları (44.6%) ile aile ve arkadaşlar (34.1%) ağırlıklı olarak kadın ticareti konusunda farkındalık kazanılmasının en etkin yöntemleri olarak ortaya çıkmıştır.

Kadın Ticaretine sebep olan faktörler katılımcılar arasında önem sırasına göre şu şekilde belirlenmiştir;

PUAN (0-10)
Gece klüplerinde çalışan kadınların geldiği ülkelerdeki ekonomik koşullar 8,37
Gece kulübü müşterileri 8,30
Gece Kulübü Sahipleri 8,21
Cinsel hizmet için yerel talep 8,18
Fuhuşa yönelik toplumsal tutum 8,01
Yabancılara yönelik toplumsal tutum 7,83
Gece klüplerinde çalışan kadınların kültürü 7,81
Kadınlara yönelik toplumsal tutum 7,73
Organize suç 7,18
Hükümet yetkilileri 6,86
Limanlardaki yolsuzluk 6,81
Verimsiz yargı 6,77
Polisteki yolsuzluk 6,38
Üniversiteler 6,08
diğer

 

Kimler İnsan Ticaret, Mağduru Olabilir?’ sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibidir.  Gece kulübü çalışanları ve kadınlar en yüksek puan alanlardır.

%
Gece klübü çalışanları 89.8%
Kadınlar 84.1%
Mülteciler 77.4%
Ev işçileri 68.1%
Çocuklar 59.7%
Turizm işçileri 58.9%
Öğrenciler 57.7%
Erkekler 56.7%
İnşaat işçileri 52.9%
Tarım işçileri 50.1%

 

‘Gece Kulüplerinde bir insan ticareti mağduru ile karşılaşsanız ne yapardınız?’ sorusunun cevapları aşağıdaki gibidir. 

%
Polise bildirirdiniz 58.6%
Hiçbirşey yapmazdınız 16%
Kişiye kendiniz yardımcı olmaya çalışırdınız 32.2%
Bu konu üzerinde çalışan bir Sivil Toplum Örgütünü arardınız 32%
Yardım etmek isterdiniz ama nasıl yapacağınızı bilmezdiniz 26%

 

Kadın ticaretine karşı önlemler arasında en fazla destek görenler;

PUAN (0-10)
Mağdurlar için sığınma evlerinin açılması 8,86
İnsan ticareti ile mücadelede hükümet desteğinin artırılması 8,76
Kamuoyunda farkındalığı artırmak 8,66
İnsan ticaretiyle mücadele yasasının getirilmesi 8,65
Okullarda insan ticareti eğitimi 8,40
Gümrük memurları için eğitim programları 8,27
Cinsel hizmet satanların müşterilerine tutuklama/para cezası 6,61
Konsomatris vizeleri vermeyi durdurmak 6,44
Gece kulübü müşterilerine tutuklama/para cezası 6,30
Gece kulüplerinin kapatılması 6,04
Insan ticaretini önlemede daha agresif polis gücü 6,00
Fuhuşun yasallaşması 4,02

 

Katılımcıların 79.9%’u ülkemizde fuhuş talebi artarsa kadın ticaretinin de artacağını düşünmektedir.  Bu oran kadınlar arasında 82.88%, erkekler arasında ise 77.16%’dır.

Katılımcıların 86.6%’sı  Kuzey Kıbrıs içerisinde bir İnsan Ticareti İle Mücadele Yasasına ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.  Bu oran kadınlar arasında 89.35%, erkekler arasında ise 84.07%’dir.  Bu oran daha önce hiç gece kulübüne gitmemiş olduğunu belirten erkekler arasında ise 89.17%’dir.

Başa dön tuşu