EkonomiKıbrısManşet

KTMMOB, külliye mimarının vatandaşlık iptali için YİM’de dava dosyaladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yaptığı ortak açıklama ile Bakanlar Kurulu’nun, Cumhurbaşkanlığı külliyesi projesini hazırlayan mimara, Yurttaşlık Yasası’nın 9. maddesine dayanarak “istisnai olarak” KKTC vatandaşlığı vermesine yönelik yapmış olduğu yazılı talebin cevabı için tanınan sürenin dolduğunu açıkladı

“Yasal süre doldu, talebimize cevap verilmedi”

Ortak açıklamada şöyle denildi:

Bakanlar Kurulu’nun, korumakla mükellef olduğu ülkemizin yetişmiş meslek sahiplerini, meslek örgütlerini ve kurumlarını kendi eliyle görmezden gelmekte, itibarsızlaştırmakta ve yok saymakta olduğunu; bu yaklaşımın ülkedeki tüm meslek mensuplarını tehdit eder noktaya gelebileceğinin aşikar olduğunu ve Bakanlar Kurulu’na yabancı uyruklu kişilere istisnai olarak KKTC vatandaşlığı verme konusunda tanınan yetkinin suiistimal edildiğinin görüldüğünü ifade etmiştik.

Kamu yararı amacıyla hareket edilmeyen bu hukuka aykırı işlemin iptaline ilişkin hazırlamış olduğumuz yazılı talebi aynı tarihte Bakanlar Kurulu’na iletmiş olmamıza ve cevap için tanınan yasal sürenin dolmuş olmasına rağmen; Bakanlar Kurulu, talebimize yönelik olumlu ya da olumsuz bir işlem yaptığına ilişkin bir cevabı tarafımıza iletmiş değildir.

Üç meslek örgütü olarak birlikte hareket etme kararı aldığımızda, mücadelemizin sadece eleştiri veya açıklamadan ibaret kalmayacağını; çözüm önerisi getirmek ve eylemlilik göstermek amacıyla yola çıktığımızın altını çizmiştik.

KTMMOB, Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava dosyaladı

Bu bağlamda, bahse konu vatandaşlık işlemi ile ilgili yapmış olduğumuz başvuruya hiçbir cevap vermeyen Bakanlar Kurulu aleyhine vatandaşlık işleminin iptali talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin davacı olarak bulunduğu bir dava dosyalanmış olduğunu kamuoyuna duyururuz.

Ayrıca bu tip hukuka aykırı işlemlerle ilgili mücadele etmek için tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine yapmış olduğumuz çağrı ışığında Yeni Kıbrıs Partisi tarafından da benzer bir davanın dosyalanmış olduğunu memnuniyetle öğrenmiş olduğumuzu belirtiriz.

Yıllardır suistimal edildiği ve hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı defalarca ortaya çıkan “stisnai vatandaşlık verme yetkisinin kaldırılmasını ve yasadaki gerçek hukuki kriterleri yerine getiren kişilerin vatandaşlığa alınmasını öngören maddelerin korunduğu bir yasa değişiklik taslağını KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunacağımızı da ayrıca duyurur ve tüm siyasi parti ve milletvekillerimizi bu yasal düzenlemeye destek vermeye çağırırız.

Başa dön tuşu