KıbrısSürmanşetYaşam

Bağımsızlık Yolu: Yangınlarla ilgili başvurumuz yok sayıldıBağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa Çevre Dairesi‘ne bağlı Katı Atık Şube Amirliği’ne, belediyeye ait çöplük alanındaki yangınlarla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu

Bağımsızlık Yolu: Yangınlarla ilgili başvurumuz yok sayıldı

24 Kasım 2021 Çarşamba günü yapılan başvuruda, katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf edilmesine ilişkin esaslar ve bu esasların denetlenmesine ilişkin bilgi istendi.

Bağımsızlık Yolu, bir süredir devam eden çöp yangınlarıyla ilgili olarak Mağusa Belediyesi’ne 17 Ağustos 2021 tarihinde müracaat ederek izahat istemiş, ancak ilgili Belediye Bilgi Edinme Yasası ve İyi İdare Yasası tahtında bulunan sorumluluğunu yok sayarak, herhangi bir cevap vermemişti.

 

“Atıkların yakılması, Katı Atık Kontrol Tüzüğü’ne uygun olarak mı yapılıyor?”

Bölge Örgütü, katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf edilmesine ilişkin esasların belirlenme ve bu esaslar çerçevesinde uygulama yapılıp yapılmadığının denetlenme yetkisi bulunan Çevre Dairesi’nden, 12/2006 Sayılı Bilgi Edinme Yasası tahtında, aşağıdaki hususlarda bilgi talep etti:

1- Çanakkale-Mağusa mevkiinde bulunan Mağusa Belediyesi’ne bağlı çöplük alanında katı atıkların yakılması Çevre Yasasına ve işbu yasa altında çıkarılan Katı Atık Kontrol Tüzüğü’ne uygun olarak yapılıyor mu?

2- İlgili çöp yangınlarının bölge halk sağlığını tehdit edici, çevre kirliliğine ve bilhassa çöplük alanının çevresinde bulunan hayvanların ve/veya alanın çok yakınında bulunan at çiftliğindeki hayvanların, çalışanların ve sporcuların kirli hava solumasına ve/veya zehirlenmesine neden olacak sonuçlar doğurması olası olduğundan, Dairenin yasal yetkisini kullanarak katı atıkların bertaraf edilmesine ilişkin esaslara uyulup uyulmadığını teftiş etmek için, ilgili alana herhangi bir denetleme yapmış mıdır?

3- Çöp yangınlarıyla ilgili Daireniz yasal görevi olan olumsuz etkilenmeleri önlemek ve gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak konusunda herhangi bir girişimde bulunmuş mudur?

Uzkan: Önlem alınmazsa eylem düzenleyeceğiz

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü adına konuşma yapan Sevgül Uzkan, Mağusalılar’ın daha fazla
zehirlenmesini önlemek adına konunun takipçisi olacaklarını ve önlem alınmazsa eylem düzenleyeceklerini
söyledi.

Başa dön tuşu