Kıbrıs

KTOEÖS’ün velilere yönelik anketinde çarpıcı sonuçlarKıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının, velilere yönelik yaptığı Kovid-19 sürecindeki eğitimle ilgili anketin çarpıcı sonuçları ortaya çıktı. Sendika Başkanı Tahir Gökçebel, velilerin karantina uygulaması ile okulların sağlıklı ve güvenli olarak tam açılması yönünde görüş bildirdiklerini açıkladı

Gökçebel’in açıklaması şu şekilde: 

Sendikamızın hazırlamış olduğu ankette eğitimin önemli bir paydaşı olan velilerin görüşlerine ses vermek amaçlanmıştır. 22 Ağustos – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında  internet ortamında velilerin görüşlerine sunulan anket uzman görüşleri çerçevesinde ve objektif bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Bu önemli ve hassas konuya 2453 veli duyarlılık göstermiş ve anketi yanıtlamıştır.

Anketteki sonuçlara bakıldığında; sağlık, uzaktan eğitim ve öğrencilerin hazırbulunuşluğu konularında velilerin ciddi endişeleri olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu şartlarda çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerin çoğunlukta olduğu anket sonuçlarında görülmektedir. Ankette yer alan yirmi dört soruya ilişkin dikkat çekici bulgular aşağıda maddeler halinde verilmiştir.   

1. Ülkemizdeki sağlık sisteminin COVİD-19’a yönelik önlem ve tedbirleri, YETERSİZ (%82.7)

2. İçinde bulunduğumuz dönemde çocuğunu okula göndermek isteyen veliler sadece %17.1, gerisi ya kararsız ya da göndermek istemiyor. Velilerin %46,4’ü okula göndermek istemiyor.

3. Eğitim Bakanlığının gerekli tedbirleri (taşımacılık, sınıf, kantin, genel hijyen, teneffüs) alabileceğine dair güvensizlik %80.6’dır. Bu oran içerisinde “kesinlikle inanmıyorum” diyenler ise %46.7 oranındadır.

4. Eğitim Bakanlığının sağlık ve hijyenle ilgili sürdürülebilir bir bütçe sağlayabileceğine dair güvensizlik %80.6.

5. Eğitim Bakanlığından öncelikli iki beklenti:

i. Okulların altyapısını salgın döneminde hazır duruma getirmek (%60),

ii. Okullarda sağlık ve güvenlikle ilgili gerekli çalışmaları yürütmek (%29.8).

6. Salgın sürecinde en fazla önlem; sınıfta (%30) ve teneffüslerde (%21,7) alınmalıdır.

7. Hükümet altı aylık sürede okulların açılmasına ilişkin gerekli tedbirleri almamıştır (%84.1).

8. Okulda COVID 19 vakası çıkarsa, velilerin %39,5’i okulun hemen kapatılmasını, %35,2’si okul açık kalsa bile çocuğunu okula göndermeyeceğini belirtmiştir.

9. Velilerin %49’u, okullar açılacaksa haftada bir çocuklarına PCR testi yapılması gerektiğini düşünmektedir.

10. Velilerin %63’7’si, maske ve el dezenfektanının devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünmektedir.

11. Okul idaresinden öncelikli iki beklenti

i. Sınıf ve okul içerisinde sosyal mesafeyi sağlamak (%42.6)

ii. Hijyenle ilgili tüm önlemleri almak (%33.8)

12. Öğretmenlerden öncelikli iki beklenti:

i. Sınıf ve okul içerisinde sosyal mesafeyi sağlamak (%40.1)

ii. Hijyenle ilgili tüm önlemleri almak (%33.9)

13. Ankete katılan velilerin neredeyse yarıya yakını (%40.1)bu şartlarda okulların hiç açılmaması gerektiğini ifade etmiştir.

14. Ankete katılan veliler bu dönemde eğitimin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Çoğunluk (%32,2) uzaktan eğitimin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Hem yüz yüze hem uzaktan diyenler (%24,2), tamamen yüz yüze diyenler (%19,1) oranındadır.  Geriye kalan veliler ise (%24.4) aşı bulununcaya dek, okulların açılmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. (Plansız ve organizasyonsuz Hükümet ve Eğitim Bakanlığı politikalarıyla her gün karar değiştirilmesi sonucu oluşan kaos ve güvensizlik velileri kararsızlığa ve tedirginliğe itmiştir.)

15. 3 gün okulda 2 gün evde şeklindeki eğitim anlayışı veliler tarafından kabul görmemiştir. (%68.9).

16. Eğer 3 gün okulda 2 gün evde şeklinde eğitim uygulaması gerçekleştirilirse velilerin %37.9’u çaresiz kalacağını ifade etmiştir.

17. Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitimi başarılı bir şekilde yürütemeyeceğini düşüneneler çoğunluktadır. (%80.4)

18. Bu dönemde müfredatın seyreltilmesi gerektiğini düşünen veliler %75.3 oranındadır.

19. Bu dönemde sınavların internet üzerinden yapılamayacağını düşünen veliler %55.6 oranındadır.

20. Salgın döneminde velilerin okul ve öğretmenlerle işbirliği yapma ve eğitim konusunda bilinçlendirme ihtiyacı %66.1 oranındadır.

21. Salgın döneminde eğitimde fırsat eşitliğinin olmayacağını düşünenlerin oranı katılımcıların yarısından fazladır (%57.9).

22. Çocuklarının uzaktan ve online eğitim konusundaki yeterliğini ve motivasyonunu değerlendiren velilerin yarıya yakını olumsuz bir tablo ortaya koymuşlardır. %45.1 oranındaki öğrenci isteksizdir.

23. Okulların açılabilmesi için karantinanın gerekli olduğunu düşünenlerin oranı %92.2’dir.

Başa dön tuşu