KıbrısManşet

“Askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlete ulaşmak temel hedefimizdir”

1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı dolayısıyla ara bölgede yapılan iki toplumlu etkinlikte okunan, PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN‘in ortak deklarasyonunda, savaşlara karşı barış ve sosyal adalet için mücadelenin birlikte sürdürüldüğüne vurgu yapıldı

Bir 9 kişi, ayakta duran insanlar, açık hava ve şunu diyen bir yazı 'SINIF MŨ EMEKÇİNİ BiR EMEK, BARIŞ ÖZGÜRLÜK Basın Emekçileri Sendikası' görseli olabilir

“İşçi hareketinin Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla anmaktayız”

Okunan ortak deklarasyon şu şekilde;

“Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerinin mücadele ve dayanışma günü olan İşçi 1 Mayıs’ını bu yıl da kutlamaktayız.

Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele sembolü olan Şikago isyanının öncü kahramanlarını işçi sınıfı için bu önemli günde saygıyla anmaktayız. Onların vizyonları yıllardır canlı kalmaya ve dünyanın dört bir yanında emekçileri birleştirmeye devam etmektedir.

Sınıf dayanışması ve enternasyonalizm ruhuyla verdikleri zorlu sınıf mücadeleleriyle Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını elde eden yurdumuzun işçi hareketinin Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla anmaktayız.

“Rusya ordularının Ukrayna topraklarından çekilmesini talep ediyoruz”

Üretilen servetin büyük olmasına ve teknolojinin ilerlemesine rağmen sosyal eşitsizlikler daha da yoğun hale gelmekte, yüksek fiyatlar ve pahalılık çalışanların hayatlarını daha da kötüleştirmekte ve milyarlarca insan işsizlik, güvencesizlik ve yoksulluğa karşı hayatta kalabilme mücadelesi vermektedir.

Son dönemde insanlık Ukrayna’da yaşanan dramatik gelişmeleri, felaketi ve insanların hayatlarını kaybetmesini kaygıyla izlemektedir. Silahlanmanın tırmandırılması ve askeri harcamaların arttırılması çözüm değildir, tam aksine durumu karmaşıklaştırmakta ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.

NATO ile müttefiklerinin emperyalist planlarının sonuçlarını neredeyse yarım asırdır yaşayan Kıbrıslı emekçiler, savaşın acılarını yaşayan halklarla dayanışmalarını ifade etmekte, uluslararası hukuk ihlallerini kınamakta, savaşın bir an önce durdurulmasını ve Rusya ordularının Ukrayna topraklarından çekilmesini talep etmektedir.

“Vatanımızın yeniden birleşmesi için ortak mücadelemize devam etme kararlılığımızı yineliyoruz”

İşçi sınıfı açısından önemli bir kongre olan Dünya Sendikalar Federasyonu‘nun 18. Kongresi pandemi ve savaşın yol açtığı yeni ve zor koşullarda 6-7-8 Mayıs’ta gerçekleştirilecektir.

İnsanın insan tarafından sömürüsünün olmayacağı, barışın hâkim olacağı bir toplum için emekçilerin mücadelelerinin ön saflarında yer alarak, neoliberalizmin saldırılarına karşı direnen uluslararası sendikal güç Dünya Sendikalar Federasyonu’nu güçlendirmeye yönelik çabaları Kıbrıs’taki üye örgütleri olarak desteklemeye devam edeceğiz.

Bu ortak açıklamamızla da taksimle asla uzlaşmayacağımız mesajını veriyor, barışın hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi için ortak mücadelemize devam etme kararlılığımızı yineliyoruz.

“Askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlete ulaşmak temel hedefimizdir”

Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm, hamilerin ve vasilerin olmayacağı, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlete ulaşmak temel hedefimizdir.

Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Crans Montana’da kaldıkları yerden mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamalıdır, çünkü diyaloğun yokluğu ve yeni oldu bittilerin yaratılması ülkemizin nihai bölünmesine yol açmaktadır.

“Savaşlara karşı barış ve sosyal adalet için mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz”

Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin yeniden birleşmesi ile Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler olarak, birleşik çalışma ilişki sistemi ve herkes için birleşik çalışma koşullarıyla birleşik bir ekonomi çerçevesinde barış ve güvenlik koşullarında ortak mücadelelerimizi sürdüreceğiz.

Öncü Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum sendikacıların bize emanet ettiği emekçi haklarını, sosyal ve ekonomik kazanımları savunmak ve genişletmek için!

Savaşlara karşı barış ve sosyal adalet için mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz”Başa dön tuşu