KıbrısManşet

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin basın korkusu arşa çıktı | Faşist bir yasa tasarısı daha!

Bakanlar Kurulu, internet üzerinden yayınlanan Web TV programlarına da el atmaya karar veri, Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Değişiklik Yasa Tasarısı“na göre, internet üzerinden herhangi bir platformda yayın yapacak olan bir ‘platform işletmecisinin’ ödenmiş sermayesinin 2 milyon TL’den az olamayacağı yönünde karar alındı

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin basın ve medya korkusu arşa çıktı!

Görsel ve işitsel medya ile ilgili izin ve düzenlemeleri içeren Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası, “gelişen teknolojilere bağlı olarak mevcut yaptırım ve uygulamaların günün koşullarıyla örtüşmemesi ve yetersiz kalması” gerekçesiyle yeniden düzenlendi.

Tasarıya ilişkin görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

İnternet yayınları denetim altına alınmak isteniyor!

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan tasarının genel gerekçesi şöyle:

Avrupa Birliği yasalarına ve yeni teknolojilere uygun olarak, günün koşullarına bağlı var olan ihtiyaçlarımızın daha etkin uygulanabilmesi, yayıncılıktaki gelişmelere paralel bir ilerleme kat ederek, hem yayın içeriklerini, hem de Yayın Yüksek Kurulu’nun işleyişini daha etkin bir duruma taşımak ve yeni teknolojilere imkan sağlayarak, yayıncılarının ilerlemelerinin sağlanması amaçlanmaktadır

Özellikle son yıllarda bir web veya benzeri protokoller kullanılarak, halka açık internet üzerinden (Youtube, Facebook) yapılan sesli veya sesli görüntülü yayınlarda ve halkın bu yayınlara olan ilgisinde meydana gelen artış göz önünde bulundurularak yapılmak istendiği söylenen değişiklikle, herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmayan bu tür yayınların denetim altına alınacağı kaydedildi.

Ödenmiş sermayesi 2 milyon TL’nin altında olanlar yayın yapamayacak

Yasada yapılmak istenen değişiklikte, herhangi bir platform işletmeciliği yapacak olan ‘platform işletmecileri’nin, bahsi geçen yasaya uygun kurulacak yayıncı şirketinde ödenmiş sermayesinin 2 milyon TL’den az olamayacağına dair ibare bulunuyor.

Haber içerikli yayınlarda yorum yapılamayacak

Yasa önerisinde, haber bültenlerinde herhangi bir yoruma yer verilmemesi yönünde açık bir emir de bulunuyor. Öte yandan yayımlanan yasa önerisinde, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek, oda, meslek kuruluşu, belediye, kooperatif ve benzeri kurum kuruluşların herhangi bir yayıncılık faaliyetinde bulunamayacağı da ifade ediliyor.

Kira ücreti 30 bin TL

Yasadaki bir diğer madde ise, internet üzerinden yayın yapabilmek için talep edilen ‘kira’ ücreti. İlgili yasayla, iletim yayınlarından alınacak kanal frekans ücretleri de belirlendi. Buna göre, internet üzerinden yayın yapmak isteyen bir Web TV, başvuru ücreti olarak 30 bin TL ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, lisansın yıllık yenilenme ücreti de 12 bin TL olacak. İnternet üzerinden radyo kurmak isteyen bir yayıncı ise, 15 bin TL’lik başvuru ücreti yanı sıra her yıl 10 bin TL de ödemek zorunda bırakılacak.

İlgili yasa önerisinin tamamını okumak için tıklayınız.

Başa dön tuşu