KıbrısManşet

Sendikalar “mülakatlar” yasaya uygun yapılmadı dedi, Köseoğlu “yasadışlık yok” dedi

Kamuda örgütlü sendikalar Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Hizmet Komisyonu (KHK) Başkanlığı’nda gerçekleştirdikleri eylemde kamu sınavlarına girişteki hekim mülakatlarında yapılan adaletsizliği protesto ettiler, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu ise “mülakatlar yasalara uygun yapıldı” dedi

Sendikalar: “2005, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü kuralları KHK Başkanı tarafından çiğnendi”

KHK Başkanlığı önündeki eylemlerinde basın açıkalaması yapan sendikalar; “Şeffaf ve hesap verebilen bir Kamu Hizmeti Komisyonu oluşturmak iddiası ile basın açıklamaları yapan, kurumsal bir yapı oluşturmaktan bahseden, gelen giden başkan ve yönetimlere göre değişmeyen tutumlar sergileyeceğini iddia eden; lakin tam tersi uygulamalar yapan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nu” protesto ettiklerini ve bu hukuksuzluk karşısında her türlü yasal haklarını kullanacaklarını vurgulamışlardı.

“Belgelere erişimin engellenmesi yasadışı, faşist ve desptçadır”

8 Ağustos 2022 tarihinde yapılmış hekim mülakatlarına gözlemci olarak Tıp- İş Sendikası’nı temsilen katılan Başkan Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun mülakata katılan hekimlerin hesaplanan puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişiminin; 2005, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü kuralları çiğnenerek, Komisyon Başkanı Ömer Köseoğlu tarafından “yasa dışı, faşist ve despotça” bir üslupla engellendiğini, böylelikle mülakata katılamadıklarını vurgulamışlardı.

Köseoğlu: Sendika temsilcisi mülakatta gözlemci olabilir ancak belge veya not talep etme hakkı yok

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu ise, sendikaların hekim mülakatlarının yasa ve hukuk çiğnenerek yapıldığını savunduğu protesto eylemi ardından Haber Kıbrıs’a açıklama yaptı

KHK Başkanı Köseoğlu, bahse konu tüzük gereği sendika temsilcisinin mülakatta gözlemci olarak bulunabileceğini ancak belge veya not talep etme hakkı olmadığını söyledi.

Köseoğlu şöyle konuştu:

“2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 3. Maddesi: ‘Gözlemci’, kamu görevlilerinin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın Sözlü Yarışma Sınavı (mülakat) esnasında hazır bulundurdukları birer temsilciyi anlatır.

Tıp-İş’in bugün basında açıkladığı ve sınav esnasında talep etmiş olduğu “Puanlama belgesi”/”Mülakat Listesi” tamamen bir iç düzenleme olmakla birlikte mülakatın seyrinin daha kolay ilerlemesini sağlamak amacı ile Başkan ve Komisyon üyelerine bilgi amaçlı verilmektedir.  Ayrıca, düzenlenen belge Bakanlık Danışmanı ve Sendika Gözlemcisi önünde adaya okunmakta, adayın itirazı olması durumunda ise İtiraz değerlendirilmektedir. Ancak bu esnada gözlemci ve/veya danışmanın buna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Düzenlenen bu puanlama belgesi içeriğinde bulunan bilgiler, Tıp-iş’in de üyesi olduğu “Bilimsel Kurul” tarafından hazırlanarak Bakanlık aracılığı ile komisyonumuza ulaştırılmaktadır.

Ayrıca iddia edildiği gibi sözlü sınavın usule, hukuka ve hakkaniyete uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin gözlem yapılabilmesinin mümkün olmadığına ilişkin olarak ise yapılan tüm sözlü sınav (mülakat)lar ses ve görüntü şeklinde kaydedilmekte ve tüm şeffaflığı ile danışman ve gözlemci şahitliğinde yapılmaktadır.

“Yapılan mülakatlar yasalara ve/veya tüzüklere uygun olup yasal ve geçerlidir”

Bunların yanı sıra, mülakat başlarken Tıp-İş gözlemcisinin yapmış olduğu konuşma ve hareketler ile Komisyona müdahale etmeye çalıştığı ve Mülakatı sabote ettiği gözlemlenmiştir” şeklinde açıklama yapan Başkan Köseoğlu; “Yukarıdakiler ışığında, söz konusu iddiaların gerek yasal gerekse uygulamalar çerçevesinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır, yapılan mülakatlar yasalara ve tüzüklere uygundur, geçerlidir” dedi.

Başa dön tuşu