KıbrısKültür&SanatSürmanşet

Kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor

Turizm Bakanlığı‘na bağlı Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2022 yılında yapacağı mali yardımlar için başvuru kabul edeceğini duyurdu

Kültür Dairesi’nden güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım

Kültür Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında Kültür Dairesi’nde kabul edilecek başvurular için değerlendirmeler yapılırken, derneklerin yurt içi projelerine öncelik verileceği ve Hükümet Programı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Çerçeve Belgesi’nde yer alan kültür ve sanat maddeleri ile uyumlu projelere önem verileceği  vurgulandı.

Açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti Hükümet Programı ile TC ve KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi’nde yer alan kültür ve sanat maddeleri arasında yer alan;

-Kıbrıs Türk plastik sanatçılarına ait eserlerin Türkiye’de açılacak sergilerle sanatseverlerin izlenimine sunulması,

-Kıbrıs Türk toplumunun sahip olduğu kültürel değerler ile alışkanlıkların belirlenmesi ve yaşatılması,

-KKTC’nin geleneksel ve kültürel değerlerinin araştırılması ve bu ürünlerden turizm alanında pazarlanabilecek bir ürün gamı oluşturulması,

-Geleneksel ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılarak KKTC’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin entegrasyonunun sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması konularında üretilecek projelere önem verilecek.

Dernek tarafından sunulacak bir projenin toplam maliyetinin en fazla 146 bin 230 TL

Halk dansları derneklerinden gelecek yurt dışı projeleri arasından yapılacak seçim sonucunda belirlenecek en fazla 5 yurt dışı projesinin destekleneceği bildirilen açıklamada, geçmiş projeleri ile ilgili işlemlerini tamamlamayan derneklerin başvuruda bulunamayacağı ve başvuru sürecinde geçmiş dönemlere ait sunulacak eksik evrakların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, derneklerin 1 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirecekleri güzel sanatlarla ilgili 2 adet proje ile başvuru yapabilecekleri ve bu projelerden sadece bir tanesinin yurt dışı projesi olabileceği belirtildi.

Sunulacak projenin toplam maliyeti en fazla 146 bin 230 TL, katkı miktarı da en fazla 73 bin 150 TL olacak
Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, dernekler tarafından sunulacak herhangi bir projenin toplam maliyetinin, Kültür Dairesi’nin bu amaçla kullanacağı toplam bütçe ödeneğinin yüzde 20’si ile sınırlandırılmakta olduğu ve ilgili bütçe kaleminin de 731 bin 150 TL olduğu bildirildi.

Kültür Dairesi’nin Tüzük kapsamında yapacağı mali katkılardan yararlanmak amacıyla bir dernek tarafından sunulacak bir projenin toplam maliyetinin en fazla 146 bin 230 TL ve bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarının da en fazla 73 bin 115 TL olacağının altı çizildi.

Bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarı en fazla 73 bin TL

Tüzük çerçevesinde bir derneğe yapılabilecek katkı miktarı toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10’u ile sınırlandırıldığından, derneğin 2 veya 1 proje ile başvurmasına bakılmaksızın, bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarının da en fazla 73 bin 115 TL olacağına dikkat çekildi.

Güncellenen Başvuru Rehberi, Başvuru Formu ve Proje Kabul Formu Kültür Dairesi mailine e-posta gönderilerek talep edilecek

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, başvuru ile ilgili evrakların 2022 yılı için güncellendiği ve başvuruların güncel formlarla yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli, projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor

Katılım koşullarıyla ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgileri içeren Başvuru Rehberi 2022 ile Başvuru Formu 2022 ve Proje Kabul Formu 2022 isimli dokümanların, Kültür Dairesi’nin [email protected] adresine e-posta gönderilerek talep edilebileceği ve başvuruların bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğine işaret edildi.

Mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli, projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.

Başa dön tuşu