KıbrısManşetSağlık

Tıp-İş eylemde: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerini yapmıyoruz

Tıpİş, Devlet hastanelerindeki mevcut koşullar, yapılmayan hizmet alımları ve sağlık sistemi adına bir dizi eleştiride bulunup gerekli koşulların yaratılmamasından dolayı Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra‘ya seslenerek; eylemlilik sürecine girdiklerini açıkladı

Tıp-İş: Altuğra, sağlıkta çözülmesi gereken sorunlar adına somut bir adım atmadı

Tıpİş Yönetim Kurulu adına Tıpİş Başkanı Dr. Mustafa Taşçığlu tarafından yapılan açıklamada; Sağlık Bakanı Altuğra‘ya göreve geldiği günden ittibaren kendileri tarafından ivedilikle çözülmesi gereken sorunların bir mektupla aktarıldığına ve gerekli hizmet alımlarının elzem bir biçimde yapılması gerektiğine dair bilgiler verildiğine değinilirken; Bakan’ın bu konuda aylardır somut bir adım atmamasının mevcut sağlık sitemini ve hastane işleyişini de engellediğinin savunan Tıp-İş; eylem yapma ve hizmetlerini durdurma kararı aldı.

“Devlet hastanelerinin acil servislerini çölme noktasına getirdiniz”

Açıklama şu şekilde:

“Göreve geldiğiniz zaman size sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir mektup verdik. Aradan geçen üç buçuk ayda sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atmak bir yana, öncelikli olarak elzem olup ivedilikle hizmet satın alınması zorunluluk arz eden Endokrinoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları gibi uzmanlık alanlarında hizmet satın alımını düzenleyen bir tüzük hazırlayıp uygun şartlarda hizmet satın alımına gitmediniz.

Sonuçta devlet hastanesinde endokrinoloji hastalarının ve plastik cerrahi uzmanlık alanına giren hastalığı olan hastaların hizmet alamamasına neden olarak sağlık hizmetlerini sekteye uğratarak toplum sağlığını hiçe saydınız.

Pandemi sona ermeden Acil Durum Hastanesi‘nde verilen hizmetleri sonlandırıp Covid 19 (+) hastaları acil servislerde ve Dr. BNDH servislerinde takip etme kararının üretilerek diğer hastalara ve hizmet veren personele de bulaş olmasına, vakaların artması ile ölüm sayılarının artmasına seyirci kaldınız.

Devlet hastanelerinin acil servislerinde ihtiyaç duyulan hekim istihdamlarını yapmak bir yana keyfi görevlendirmelerle acil servislerde verilen hizmetleri çökme noktasına getirdiniz.

“Hekimlere zorla nöbet tutturup nöbet ücretlerini de eksik ödediniz”

Asistan hekimlerin sorunlarını çözmek adına bir adım atmadığınız gibi, onları acil servislerde hekim açığını gidermek adına zorla nöbet tutturarak nöbet ücretlerini de eksik ödediniz.

Son olarak acil durumlar için yapılan Acil Durum Hastanesi’ne Dr. BNDH deki bazı servislerin taşınması kararını ısrarlı, mobbinge varan baskılarla gerçekleştirmek istiyorsunuz.

“Siz; ısrarlı ve yanlış tutumlarınızdan vazgeçene kadar, eylemdeyiz”

Bu nedenle;

Dr. BNDH’ndeki Yönetim Kurulu düzenli olarak haftada bir toplanıp hastanenin işleyişi ve sorunların çözümüne yönelik karar üretene kadar, hizmet satın alımına yönelik somut adımlar atılana kadar, bazı servislerin zorla acil durum hastanesine taşınması kararından ve baskılardan vazgeçene kadar, asistan hekimlere zorla acil servislerde nöbet tutturmaktan vazgeçene kadar; sendikamız eylem kararı almıştır.

“Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerini yapmıyoruz”

26 Eylül 2022 tarihinden itibaren; sabah işe giriş ve çıkışta atılan imzaları atmama, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği‘nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durdurma, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi‘nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerini yapmama kararı almış bulunuyoruz. Gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen günlerde eylemler genişletilerek devam edecektir.”Başa dön tuşu