Köşe Yazarlarımız

Özelleştirme adıyla yapılanlar VURGUNDUR!


Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay’ı “Genel Uygunluk Bildirimi 2019 Yılı Raporu”na göre; köprü, tünel, otoyol, hastane, havalimanı gibi projelere verilen Hazine garantisi nedeniyle 61 milyar 719 milyon 332 bin lira kur farkı ödendi

Bu miktardaki parayla 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osmangazi Köprüsü, 8 adet Çanakkale Köprüsü, 6 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabilirdi.

Soygunun, vurgunun, yolsuzluğun, hırsızlığın, adiliğin diğer adı günümüzde ÖZELLEŞTİRME olarak adlandırılır.

Yönetimin özelleştirilmesi, yöneticilerin özelleştirilmesi ve mülkiyetin özelleştirilmesi gibi başlıklar altında toplanan ya da mülkiyetin devri, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayrı ayni haklarının devri, yasal-kurumsal serbestleştirme yöntemi, gelir ortaklığı modeli, kupon yöntemi, sözleşme yöntemi, imtiyaz yöntemi, kamu-özel ortaklığı, yönetim devri, yap-işlet-devret yöntemi, yap-işlet yöntemi, finansal kiralama, fiyatlandırma yöntemi gibi “takma” isimler altında halka yutturulmaya çalışılır.

Neoliberalizm aşığı liboşlar bu hırsızlığı kılıfına uydurmak için 32 takla atarlar. Bizim ülkemizde de bu tür sermaye müritleri az değildir.

Bu soygun yapılırken; Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütleri, Uluslararası Para ve Kredi fonları olmadık laflar üretirler. Örneğin; iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verilebilirlik, işbirliği gibi içi boş savsatalar sıralarlar.
Amaç hırsızlıktan ve bu hırsızlıktan komisyon almaktan başka bir şey değildir.

Özelleştirme olarak adlandırılan YOLSUZLUK metodu sadece sermayeye yaramakta, zenginliklerine zenginlik katmakta dar/az gelirlilere zerre yararı dokunmamaktadır.

Yukarıdaki hırsızlık olayını savunanların olmayan yüzlerinin kızarmasını beklemeyiniz. Onlar aldıkları komisyona bakmakta günlerini gün etmekte “sonlarını” nerede hangi ülkede geçireceklerini düşünmektedirler.

Bizim ÖZELLEŞTİRME tayfası da bilerek veya bilmeyerek bunların yamaklığını yapmaktadırlar.

Özelleştirmenin, asgari ücrete kattığı değer nedir?

Devlet hazinesinin yükünü ne kadar azaltmaktadır?

Kişi başına düşen miktarı kaç kuruş yükseltmektedir?

Sendikalaşmaya, emek mücadelesine zararı nedir?

Göbek bağı oluşturup siyaseten ve ekonomik olarak etkisi nedir?

Var mı ortaya koyan?
62 milyar kur farkı ne demektir?
KKTC bütçesi kaç liradır?

ÖZELLEŞTİRME sonucunda tatlı paracıklar hep sermayedara, işin hamallığı, posası, zararı da hep kamu hanesine yazılmaktadır.

Sermaye düşmanlığıysa bu; evet, ben sermaye düşmanıyım.

Bizim ülkemizdeki; boruculara, kabloculara, hatçılara, alancılara, limancılara, arazicilere, muayenecilere önemle duyurulur.

Bu vurguna ortak olmayın!

Başa dön tuşu