Herkes İçin HukukKöşe Yazarlarımız

Böyle mi olacaktı?Yer: Ercan Havalimanı
Tarih: 13/08/2020
Saat: 20:00

F.Ö. 28 yaşında, KKTC vatandaşı, ailesinin büyük umutlarla Türkiye’ye okumaya gönderdiği genç bir kız. 13/08/2020 tarihinde  Ankara’dan ülkesine dönmek için uçağa bindi. Saat 20:00 sularında, elinde 72 saat içinde yapılmış PCR negatif sonuçlu belgesi ile Ercan Havalimanından adaya girmeye çalıştı ancak PCR testinin süresi 72 saati doldurmadığı için adaya girişi yapılmadı. İlk uçakla Ankara’ya gönderilmek üzere bekleme salonuna alındı. Ardından bir telefon trafiği başladı.

Bir vatandaşın, uçağa binip geldiği adasına, ülkesine alınmaması mümkün mü?

Covid 19 pandemesi, yarattığı tehlike yanında bir ülkenin nasıl yönetilemeyeceği, bir ülkenin nasıl yöneltilmesi gerektiği konusunda bize ayna tuttu. Pandemi, hayatımıza girdiği Mart 2020 tarihinden itibaren hiç yaşamadığımız,  hayatımızda hiç görmediğimiz şeylere tanık olmamıza neden oldu. Kendimizi bir cennetin içinde yaşar sanırken nasıl bir yerde yaşadığımızı bir tokat gibi yüzümüze vurdu.

KKTC Devleti, Anayasasına göre sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal hukuk devleti, vatandaşının sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan, hukuk kuralları ile yöneltilen,  vatandaşını koruyan, ideal bir devlet yapısını anlatır. İçinde bulunduğumuz, kapitalist dünyada sosyal bir devleti yaşatmak çok zor, hatta imkansız olarak görülebilir. Özellikle, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda tüm yükü devletin omuzlarına yüklemek bizim gibi ekonomik çarkları dönmeyen bir ülkede pek akılcı görülmemektedir.

Peki sosyal hukuk devleti bir rüya mı?

Günümüzde ekonomik koşulların yarattığı yükün vatandaşla paylaşılması ile yeni bir sosyal devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Böylece, sosyal devlet rüyası daha gerçekçi hale gelmiştir. Vatandaşa yüklenen bu fedakarlık, hukuk devleti bakımından hiçbir değişiklik yaratmaz. Yani, hala bir hukuk devleti hukuk kuralları ile yönetilmeli, herkese eşit davranmalı, hiçbir zümreye ya da kişiye ayrıcalık tanımamalıdır. Vatandaşına değer vermelidir. Covid 19 gibi bir pandemi ile savaşacak ekip ve ekipmanları kurmalı mücadeleye hazır olmalıdır. Gelecek her türlü darbe karşısında dimdik ayakta durmalıdır.

Hukuk Devleti, vatandaşının test süresi yeterli olmadığı için onu ülkesine almama lüksüne sahip değildir. Kamu sağlığını tehlikeye sokacak bir durum olarak değerlendirerek vatandaşının karantinaya alınması sağlamalıdır. Bunun için herhangi bir aracıya, herhangi bir torpile ihtiyacımız yok. Elimizdeki KKTC kimlik kartları bu hakkı bize tanıyor.

F.Ö. saatlerce süren telefon trafiğinin ardından ülkesine girmeyi başardı ve bir karantina oteline yerleştirildi. Oysa, kendisinin başlangıçtaki talebi de buydu. Bir vatandaş olarak devletinden kendisini ülkesine alıp karantina oteline yerleştirmesini talep etmişti. Ama, sesini duyurmadı…

Başa dön tuşu