ManşetSürmanşetYaşam

Jüpiter ve Satürn, çift gezegen gibi gözükecekBu sene 21 Aralık tarihinde yüz yıllardır meydana gelmemiş bir olay meydana gelecek: Jüpiter ve Satürn, çift gezegen gibi gözükecek

Rice Üniversitesi’nden gökbilimci Patrick Hartigan, bu iki gezegenin hizalanmasının oldukça nadir olduğunu ifade etti. Ayrıca olayın 20 yılda bir gerçekleştiğini belirten Hartigan, 21 Aralık’ta yaşanacak olan bu kavuşmanın, gezegenlerin birbirlerine yakınlıkları sebebiyle çok daha nadir görüldüğünü dile getirdi.

Hartigan, söz konusu bu kavuşum ile ilgili şunları söylüyor: “21 Aralık akşamı, iki gezegen dolunayın çapının 5’te biri oranında birbirinden uzakta, çift gezegen gibi gözükecek. Teleskop kullanan çoğu kişi, iki gezegeni ve en büyük uydularından birkaçını aynı görüş alanında görebilecek.

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞMASI BURÇLARI NASIL ETKİLER?

Jüpiter Satürn, 1781’e kadar, gözlemlenebilen en dıştaki iki gezegendi. Bu sebeple onlara “zamanı işaretleyenler” dendi. Kavuşumlarına “Büyük Kavuşum” ismi verildi.

Eski Astrologlar bu “Büyük Kavuşumu” inceleyerek doğa olaylarını, iklim değişimlerini, savaşları, kıtlıkları ve devletlerin siyasi gelişmelerini öngördüler.

Bu sebeple Doğum Haritasında “Büyük Kavuşuma” sahip olanlar bilhassa özel kabul edilir.

Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir kavuşur ve “küçük dönemleri” başlatır.

200 yılda bir element değiştirir ve “büyük çağları” oluşturur.

800 yılda bir döngüyü tamamlayıp “dev devirleri” meydana getirir.

Kimde var?

1961 (Oğlak)

1980, 1981 (Terazi)

2000 (Boğa)

2020 (Kova)

Anlamı:

Saygı gören

Zamanla sınanarak değer kazanan

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip kişiler:

İstikrarlı büyür

Doğru zamanda doğru çıkışı yapar

Kalıcı değer üretir

Büyümenin sınırlarını öğrenir

Doğum haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanların hayatında bir konuda «istikrarlı ve kalıcı büyüme» teması görülebilir. Uzun vadeli bir hedefe sahiptir ve amacına adım adım ilerler.

Sabırlı, dayanıklı, sorumlu, etik değerlere sahip, ahlâklı, doğru, dürüst ve erdemli bir çalışmayla hedefine ilerler. Görev duygusu yüksektir. Kabiliyetli ve maslahatgüzar yapısıyla başarılı olur ve saygı görür. Hangi konuda kalıcı başarı sağlayacağını Doğum haritasında bulunduğu ev, süreci de bulunduğu burç belirler.

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanlar ne zaman genişleyeceğini (Jüpiter) ne zaman daralacağını (Satürn) bilir. Bolluk dönemi ile kıtlık dönemi ritmini çok iyi gözlemler ve her dönemin gerektirdiği yanıtı verir. Zenginliğe de yoksulluğa da olması gereken tepkiyi verir. Başarıyı da yenilgiyi de olgunlukla karşılar. Aslında her şerden bir hayır, her hayırdan bir şer geldiğini çok iyi bilir. Evrendeki yin ve yang enerjisinin bir spiral şeklinde birbirini izlediğinin bilincindedir.

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanlar büyümenin sınırını öğrenmek zorundadır. Her ne kadar genişleme, büyüme, enginleşme, açılma ve çoğalmayı en üst seviyede deneyimleseler de, bu yayılan enerjiyi nasıl daraltacaklarını, küçülteceklerini, seyrekleştireceklerini ve sayıca azaltacaklarını da bilirler. Kıtlık dönemlerinde, yoklukta, azlıkta ve eksiklikte, sabretmeye, azla yetinmeye, dayanıklı olmaya ve değerleri kalıcı hâle getirmeye vâkıftırlar. Fiziki dünyanın somut koşullarıyla, soğuk gerçeklikle, uygulanabilirlikle ve fizibiliteyle yüzleşirler. Gerçek dünyada değer üretirler. Gerçekliğin rahle-i tedrisinden geçmiş bu değerler kalıcı olur. Böylece sürekli bir büyüme sağlanır. Dayanıklı bir yayılma politikası izlenir. Konuyu burç ve ev belirler.

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMUNDA DOĞANLARDA NE DEĞİŞİYOR?

1961’de Oğlak’taki Kavuşumla doğanlar bir hedefine doğru istikrarlı ve kalıcı büyür. Kendilerine uygun bir hedefe doğru adım adım ilerlemek sürecinde doğru zamanda doğru çıkışı yapar. Statü, saygınlık, prestij, itibar, saygınlık ve başarı temalarında dönem dönem inişler ve çıkışlar olabilir.

Ancak kişi ne zaman genişleyeceğini ve ne zaman daralacağını bildiğinden başarılı olur ve kendine saygı duyar. Kariyerinde ve toplumsal varoluşunda kalıcı değer üretir.1980 ve 1981’de Terazi’deki Kavuşumla doğanlar, ahenk yaratmak, benzemeyenleri uzlaştırmak, dengeyi/ölçüyü tutturmak ve barışı sağlamak konusunda istikrarlı ve kalıcı büyür. Öteki insanla ilişki kurmak, onun istek ve ihtiyaçlarını anlamak konusunda zaman zaman karamsar, zaman zaman iyimser süreçler tecrübe edebilir.

Ancak kişi ikili ilişkilerde ne zaman yayılacağını ne zaman toparlanacağını bilir. Böylece ilişkilerde, evlilikte ve ortaklıkta başarılı olur. İkili ilişkilerde kalıcı değer üretir. Estetik, güzellik, sanat ve harmonide saygı görür.2000’de Boğa’daki Kavuşumla doğanlar kendi kaynaklarına sahip çıkarak istikrarlı ve kalıcı büyür.

 Yeteneklerini, kabiliyetlerini, hünerlerini ve becerilerini doğru zamanda kullanır ve doğru çıkışı yapar. Kalıcılık, istikrar, üretkenlik ve bereket konusunda dönem dönem inişler ve çıkışlar olabilir. Ancak kişi ne zaman genişleyeceğini ve ne zaman daralacağını bildiğinden sağlam bir üretkenlik düzeni kurar.

Yeteneklerini fark eder, bunlara yatırım yapar, bunları geliştirir ve bunlarla istisnâî eserler verir. Son derece üretken olur ve Toprak Ana gibi bereketli olur. Kalıcı eserler yaratır. Kalıcı değer üretir. Doğanın genişleme ve daralma dönemlerine saygı duyar. Huzur ve şükran geliştirir.2020’de Kova’daki Kavuşumla doğanlar birey olmak konusunda istikrarlı ve kalıcı büyür.

Kendilerinin ne açıdan farklı olduğunu ifade etmek ve toplumu ileri götürmek sürecinde doğru zamanda doğru çıkışı yapar. Özgürlük, bağımsızlık, bireylik ve orijinallik konusunda dönem dönem inişler ve çıkışlar olabilir. Ancak kişi ne zaman farklılığına sahip çıkıp genişleyeceğini ve ne zaman bireyliğini muhafaza edip daralacağını bildiğinden başarılı olur.

Bireysellik, özgürlük ve yenilik konusunda kalıcı değer üretir. Somut ve kalıcı icatlar yapar. Toplumu kalıcı olarak ileri götürür.

Başa dön tuşu